Skip to main content
LibreTexts - Ukrayinska

4: Роль Ради в оцінці ефективності

 • Page ID
  13077
 • \( \newcommand{\vecs}[1]{\overset { \scriptstyle \rightharpoonup} {\mathbf{#1}} } \) \( \newcommand{\vecd}[1]{\overset{-\!-\!\rightharpoonup}{\vphantom{a}\smash {#1}}} \)\(\newcommand{\id}{\mathrm{id}}\) \( \newcommand{\Span}{\mathrm{span}}\) \( \newcommand{\kernel}{\mathrm{null}\,}\) \( \newcommand{\range}{\mathrm{range}\,}\) \( \newcommand{\RealPart}{\mathrm{Re}}\) \( \newcommand{\ImaginaryPart}{\mathrm{Im}}\) \( \newcommand{\Argument}{\mathrm{Arg}}\) \( \newcommand{\norm}[1]{\| #1 \|}\) \( \newcommand{\inner}[2]{\langle #1, #2 \rangle}\) \( \newcommand{\Span}{\mathrm{span}}\) \(\newcommand{\id}{\mathrm{id}}\) \( \newcommand{\Span}{\mathrm{span}}\) \( \newcommand{\kernel}{\mathrm{null}\,}\) \( \newcommand{\range}{\mathrm{range}\,}\) \( \newcommand{\RealPart}{\mathrm{Re}}\) \( \newcommand{\ImaginaryPart}{\mathrm{Im}}\) \( \newcommand{\Argument}{\mathrm{Arg}}\) \( \newcommand{\norm}[1]{\| #1 \|}\) \( \newcommand{\inner}[2]{\langle #1, #2 \rangle}\) \( \newcommand{\Span}{\mathrm{span}}\)

  симптоми

  Правління некомерційних організацій зобов'язані проявляти належну обачність у забезпеченні того, щоб організації, якими вони керують, ефективно та ефективно досягають своїх місій. Зовсім окрім законодавчих вимог, більшість рад вважають зобов'язанням притягнути до відповідальності тих, хто керує організацією, за досягнення результатів у виконанні делегованих їм обов'язків. Вони також хочуть мати можливість ідентифікувати та визнати, що добре робиться в організації. У свою чергу, ради морально і юридично підзвітні тим, для кого вони виступають в ролі піклувальників. Для виконання всіх цих обов'язків щодо підзвітності потрібно, щоб рада отримувала достовірну та достовірну інформацію про те, як справи йдуть. Сфери, в яких необхідно проводити оцінку належної перевірки, є:

  • Продуктивність організації в цілому. Сюди входять:
  • Досягнення цілей стратегічного плану.
  • Забезпечення фінансової та юридичної обґрунтованості організації.
  • Гарантія того, що організація усвідомлює серйозні потенційні ризики, з якими вона може зіткнутися, і пом'якшує їх якнайкраще.
  • Гарантія того, що всі члени організації (включаючи самих членів правління) поводяться етично та відповідно до цінностей організації, наприклад, уникаючи конфлікту інтересів, поганого поводження з клієнтами чи персоналом тощо.
  • Продуктивність генерального директора організації (оплачувана або неоплачувана особа вищого керівника).
  • Гарантія того, що генеральний директор відповідає очікуванням ефективності посади.
  • Продуктивність самої плати.
  • Забезпечення того, що рада ефективно керує та виконує свої власні цілі підзвітності.

  Ознаки того, що рада зазнає проблем у цій сфері своїх обов'язків, виникають, коли значна кількість членів правління або інших осіб, пов'язаних з правлінням, таких як генеральний директор, керівна команда та інші ключові зацікавлені сторони повідомляють про високий рівень згоди з наступними заявами:

  • Правління не виконує задовільну роботу з оцінки того, наскільки добре організація досягає своєї місії.
  • Правління не отримує достатньо потрібної інформації, щоб дати йому чітке уявлення про те, наскільки добре працює організація.
  • Рада не гарантує, що аналіз серйозних ризиків, з якими може зіткнутися організація.
  • Рада не дуже добре справляється з забезпеченням того, щоб фінанси організації управлялися надійно.
  • Правління не регулярно та систематично проводить оцінку діяльності генерального директора (наприклад, виконавчого директора, президента тощо).

  Діагностика

  Основними причинами труднощів, які можуть виникнути правління при виконанні своїх обов'язків у критичній сфері оцінки ефективності, є наступні:

  • Немає чіткості щодо суми та виду оцінок, які рада повинна взяти на себе. Або керівництво та правління мають різні уявлення про це, або сама рада не впевнена, яка його роль у оцінці ефективності.
  • Правління може захотіти оцінити ефективність, але не отримує достатньої інформації, щоб вона могла її здійснити. Це може бути тому, що існують неадекватні системи для збору та звітності про нього (включаючи метрики та рамки для її організації) або тому, що вона навмисно або ненавмисно утримується з правління керівною командою.
  • Правління не створює відповідних внутрішніх структур і процесів для виконання своїх оціночних обов'язків, тобто немає посадових осіб ради чи комітетів, відповідальних за збір необхідних даних про ефективність, їх аналіз та доведення результатів оцінки до повного пансіону для належного розгляду.
  • Рада недостатньо навчена управлінню ефективністю або не має достатньої кількості членів, які знають, як аналізувати та інтерпретувати дані про ефективність.
  • Рада розвинула неформальну культуру, в якій вона вважає, що їй не потрібно серйозно сприймати одну або кілька своїх обов'язків щодо оцінки ефективності. Наприклад, він може відчувати себе незручно контролювати та оцінювати ефективність роботи генерального директора або піднімати питання про достовірність або обсяг інформації, яку він дає про фінанси або репутацію організації в громаді.

  Лікування

  Деякі загальні підходи до вдосконалення здатності правління виконувати свої обов'язки з оцінки ефективності є наступними.

  • Найважливішою вимогою є розвиток культури підтримки для оцінки не тільки всередині ради, але і в цілому в організації. Повинна бути атмосфера співпраці, довіри та поваги між правлінням, командою вищого керівництва та, справді, всіма тими, хто контролює інформацію про те, наскільки добре працює організація. Якщо є відчуття, що інформація буде використана дошкою для того, щоб «звинуватити» або покарати когось за погану роботу, процес оцінки перетвориться на політичну гру між оцінювачами та тими, хто оцінюється. Ось чому дошки повинні бути готові і здатні повідомляти позитивні результати оцінки стільки, або навіть більше, ніж ті, які пропонують проблеми.
  • Наступне питання, звичайно, полягає в тому, як змінити культуру ради, коли більшість людей навіть не усвідомлюють, що таке існує? Саме тут важливе значення набуває керівництва голови правління та генерального директора організації. Правління, швидше за все, стикаються з необхідністю змінити аспекти своєї культури, коли ті, кого вони поважають, ведуть їх у вивченні своїх раніше прийнятих до цього часу припущень про те, як вони роблять такі речі, як оцінка ефективності.
  • Також важливо, щоб члени правління проходили навчання та розвиток в галузі управління ефективністю, включаючи способи отримання та інтерпретації інформації, наданої в кожній з ключових сфер оцінки: цілі стратегічного плану, фінансова обґрунтованість, зменшення ризиків, ефективність роботи генерального директора та власні результати правління.
  • Нарешті, необхідно створити структури всередині ради, які полегшують виконання його обов'язків з оцінки ефективності. Зазвичай це означає створення комітетів або офіцерських посад, в обов'язки яких входить збір, аналіз та надання рекомендацій щодо роботи в кожній із областей, визначених вище. Залишення таких питань на розгляд правління в цілому або делегування їх генеральному директору та управлінській команді, як правило, призводить до менш ефективного нагляду.

  Далі йде обговорення ресурсів, які допоможуть радам у кожній з конкретних областей оцінки ефективності, визначених вище.

  Оцінка ефективності діяльності організації в цілому

  Як зазначалося вище, основні проблеми з оцінкою ефективності діяльності організації полягають у виборі відповідних критеріїв ефективності, розробці структури для організації критеріїв, вибору найкращих методів вимірювання та аналізу.

  • Інформацію про те, що є некомерційною організаційною ефективністю, див. Herman and Renz (2008). Герман і Ренц просувають «Дев'ять тез», щоб пояснити некомерційну організаційну ефективність. Для обговорення суб'єктивності, властивої оцінці ефективності та способів боротьби з нею, див. Мюррей (2010).
  • Концептуальну основу для розуміння критеріїв організаційної ефективності див. Концептуальні рамки цінностей (CVF) Куїнн і Рорбо (1981; 1983). CVF зображує засоби та закінчує критерії ефективності у двох вимірах (структура та фокус), взяті з чотирьох шкіл організаційної думки (раціональна мета, внутрішній процес, людські відносини та відкриті системи). Це було корисно як інструмент діагностики та розвитку лідерства на індивідуальному та груповому рівнях (див. Куїнн, Фарман, Томпсон, МакГрат та Сент-Клер (2010).
  • Для ще однієї рамки, щоб допомогти дошках концептуалізувати, організувати та вимірювати продуктивність, див. Роберт Каплан і Девід Нортон (1996) Збалансований Score Card. BSC організовує вимірювання за різними організаційними перспективами (наприклад, фінансові, внутрішні операції, клієнт/клієнт та навчання та інновації). У дослідженні 2013 року під назвою «Самосприйняття членів Правління організаційного управління та роль збалансованої картки рахунків» Аулгур знайшов підтримку використання BSC, щоб допомогти радам зрозуміти свою роль, а також подолати проблеми соціального побудови організаційної діяльності (тобто. що найголовніше). Інші виявили, що він не працює так добре в деяких типах некомерційних організацій (наприклад, соціальна служба).

  Роль Правління у фінансовому менеджменті

  Як стюарди некомерційних організацій, однією з обов'язків ради є забезпечення достатньої кількості фінансових ресурсів для просування місії та роботи організації та щоб ці ресурси витрачалися розумно. Ефективний нагляд у цій сфері передбачає відстеження наступних аспектів фінансового менеджменту:

  • Аудит минулих фінансових витрат;
  • Нагляд за достатністю надходжень фінансових ресурсів і резервів (наприклад, забезпечення достатньої кількості коштів для покриття запланованих і непередбачених витрат);
  • Моніторинг річного бюджету.

  Більшість рад високо усвідомлюють свою відповідальність за забезпечення того, щоб їхня організація керувалася фінансово відповідальним чином. Але це простіше сказати, ніж зробити, особливо коли багато членів правління мають мало або взагалі не мають досвіду в розумінні фінансової звітності, аудиторських звітів, бюджетних документів та концепцій фінансових стратегій. Тим не менш, дошки можуть покращити свою компетентність у цій життєво важливій галузі шляхом:

  • Проведення регулярних перевірок компетентності правління в розумінні фінансового стану організації та проведення тренінгів з подолання напрямів, які потребують вдосконалення.
  • Наполягаючи на тому, щоб генеральні директори надавали всю відповідну фінансову інформацію, необхідну для адекватного розуміння фінансів організації.
  • Отримання самостійно сформованих звітів про фінансове управління організаціями, наприклад, від аудиторів, галузевих асоціацій, консультантів тощо.

  Дослідження взаємозв'язку між ефективністю правління та некомерційним фінансовим здоров'ям див. Hodge and Piccolo (2011). Для керівництва з управління фінансами Міллер (2008) відповідає на важливі фінансові питання, включаючи взаємозв'язок між джерелами доходу та прибутковістю. Ця стаття надає корисну інформацію для рад розгляду фінансових рішень, таких як диверсифікація потоків доходів, а також фінансування нових програм чи ні.

  Управління ризиками

  Поняття управління ризиками в некомерційних організаціях стосується усвідомлення дій чи подій, які можуть завдати шкоди репутації організації в громаді, її фінансовій стабільності або спричинити її виникнення юридичних зобов'язань. Приклади включають ризики для здоров'я та безпеки клієнта або працівника, інвестиції з високим ризиком, дії, які можуть бути витлумачені громадськістю як негативні тощо Метою управління ризиками є збалансування можливих переваг, отриманих від прийняття ризиків, проти їх можливих негативних наслідків.

  • Добрі поради та зразок політики конфлікту інтересів можна знайти в Gill (2005).
  • Jackson (2006) містить конкретні вказівки разом з корисними інструментами та ресурсами.

  Оцінка ефективності роботи генерального директора

  Одне з найважливіших рішень, яке приймає рада, стосується вибору генерального директора. Багато часу і сил йде на підготовку посадової інструкції, підбір і підбір потрібного кандидата, і орієнтування їх на топ-роботу. Не менш важливим, однак, є необхідність оцінити, наскільки добре генеральні директори працюють після того, як вони знаходяться на посаді. Щоб отримати більш конкретні вказівки щодо теми оцінки ефективності, ознайомтеся з веб-сайтами в таблиці 3.

  Таблиця 3: Додаткові ресурси для оцінки ефективності

  Тема

  Країна

  Джерело Веб-сайт

  Загальна оцінка організаційної результативності

  США.

  Безкоштовна бібліотека управління

  http://managementhelp.org/aboutfml/diagnostics.htm

  Філдстоун Альянс

  www.fieldstone alliance.org/cl... ion_Matrix.cfm

  Інноваційна мережа

  http://www.innonet.org/?section_id=64&content_id=185

  Гарвардський проект сімейних досліджень

  http://www.hfrp.org/evaluation/the-e...tic-evaluation

  Оцінка фінансів та фінансового менеджменту

  США.

  Безкоштовна бібліотека управління

  http://managementhelp.org/organizati...s/finances.htm

  Група «Бриджспан»

  http://www.bridgespan.org/ Публікації та інструменти/Некомерційні дошки/Некомерційні дошки-101/Фіденціарні обов'язки-члени правління.ASPX#.U1E6DVLDX-O

  Товариство Великого Вашингтона

  http://www.nonprofitaccountingbasics.org/ звітність-операції/фінансовий комітет-комітет-голова обов'язки

  Національна рада некомерційних організацій

  http://www.councilofnonprofits.org/ некомерційний аудитор-посібник/рада-роль-ревізійний комітет

  Компас Точка

  http://www.compasspoint.org/ Сайти/За замовчуванням/Файли/Документи/Посібник% 20 до %20 Фіскальний% 20 Політики% 20 і% 20% 20Procedures.pdf

  Державний секретар штату Вашингтон

  http://www.sos.wa.gov/_assets/charit...now%20(JJ).pdf

  Британія

  Ноу-хау Некомерційна

  http://knowhownonprofit.org/organisa...ment/measuring

  http://knowhownonprofit.org/organisa...gement/budgets

  http://knowhownonprofit.org/leadersh...s-of-the-board

  Центральне фінансування

  www.fundingcentral.org.uk/стор.

  Канади

  Об'єднана церква Канади

  www.united-church.ca/файли/га... /financial.pdf

  Міністерство культури та громади Альберти

  http://culture.alberta.ca/community-...bilities09.pdf

  К.Д. Рей, Консультанти

  http://www.wrayca.com/?page_id=634

  Оцінка фінансів та фінансового менеджменту

  Австралія

  Лідерство Вікторія

  www.лідерство victoria.org/зробити... heet_final.pdf

  CPA Австралія

  http://www.cpaaustralia.com.au/~/med... -assurance.pdf

  Роль фінансового комітету Правління

  США.

  Товариство CPA Великого Вашингтона

  http://www.nonprofitaccountingbasics...ncial-planning

  Національна рада некомерційних організацій

  http://www.councilofnonprofits.org/n...udit-committee

  Роль Ради у запобіганні шахрайству

  США.

  Венейс

  www.venable.com/профілактика-ан... t-board-to-do/

  Асоціація сертифікованих шахрайства екзаменаторів

  http://acfe.gr/wp-content/uploads/20...iness-risk.pdf

  США.

  Келлер і Оуенс

  www.kellerandowens.com/ресурс... audBooklet.pdf

  Австралія

  Рада соціальних служб Нового Південного Уельсу

  http://www.itbusinessedge.com/slides...w.aspx? с=93089

  Роль Ради в управлінні ризиками

  США.

  Національна рада з некомерційних організацій

  www.рада некомерційних.org/r... і-страхування

  Громадський радник

  http://www.publiccounsel.org/tools/p...management.pdf

  Некомерційний центр управління ризиками

  www.nonprofitrisk.org/бібліотека... ард120307.штм

  Британія

  Ноу-хау Некомерційна

  http://knowhownonprofit.org/studyzon... к-оцінка-1 http: //knowhownonprofit.org/як-до/ч... оцінка ризиків

  Канади

  Уявіть Канаду

  http://library.imaginecanada.ca/file...ning_guide.pdf

  Закон Картера

  www.carters.ca/паб/контрольний списк/некомерційний.pdf

  Австралія

  Наша спільнота

  http://www.ourcommunity.com.au/manag...do? ідентифікатор статті=1

  Оцінка ефективності роботи генерального директора

  США.

  Безкоштовна бібліотека управління

  http://managementhelp.org/boards/eva... -executive.htm

  Точка компаса

  http://www.compasspoint.org/board-ca...utive-director