Skip to main content
LibreTexts - Ukrayinska

12.2: Сімейства органічних молекул - функціональні групи

 • Page ID
  22040
 • \( \newcommand{\vecs}[1]{\overset { \scriptstyle \rightharpoonup} {\mathbf{#1}} } \) \( \newcommand{\vecd}[1]{\overset{-\!-\!\rightharpoonup}{\vphantom{a}\smash {#1}}} \)\(\newcommand{\id}{\mathrm{id}}\) \( \newcommand{\Span}{\mathrm{span}}\) \( \newcommand{\kernel}{\mathrm{null}\,}\) \( \newcommand{\range}{\mathrm{range}\,}\) \( \newcommand{\RealPart}{\mathrm{Re}}\) \( \newcommand{\ImaginaryPart}{\mathrm{Im}}\) \( \newcommand{\Argument}{\mathrm{Arg}}\) \( \newcommand{\norm}[1]{\| #1 \|}\) \( \newcommand{\inner}[2]{\langle #1, #2 \rangle}\) \( \newcommand{\Span}{\mathrm{span}}\) \(\newcommand{\id}{\mathrm{id}}\) \( \newcommand{\Span}{\mathrm{span}}\) \( \newcommand{\kernel}{\mathrm{null}\,}\) \( \newcommand{\range}{\mathrm{range}\,}\) \( \newcommand{\RealPart}{\mathrm{Re}}\) \( \newcommand{\ImaginaryPart}{\mathrm{Im}}\) \( \newcommand{\Argument}{\mathrm{Arg}}\) \( \newcommand{\norm}[1]{\| #1 \|}\) \( \newcommand{\inner}[2]{\langle #1, #2 \rangle}\) \( \newcommand{\Span}{\mathrm{span}}\)

  Цілі навчання

  • Визначте та опишіть функціональні групи в органічних молекулах.

  Органічні молекули можна класифікувати на сім'ї на основі структурної подібності. У сім'ї молекули мають подібну фізичну поведінку і часто мають передбачувану хімічну реакційну здатність. Структурні компоненти, що диференціюють різні органічні сім'ї, включають специфічні розташування атомів або зв'язків, званих функціональними групами. Якщо розібратися в поведінці певної функціональної групи, можна описати загальні властивості того класу сполук.

  Найпростіші органічні сполуки входять до сімейства алканів і містять лише одиничні зв'язки вуглець—вуглець та водень, але не мають певної функціональної групи. Вуглеводні, що містять щонайменше одну подвійну зв'язок вуглецево-вуглецю (позначається C = C), знаходяться в сімействі алкенів. Алкіни мають принаймні один вуглецево-вуглецевий потрійний зв'язок (CC). Як вуглецево-вуглецеві подвійні зв'язки, так і потрійні зв'язки хімічно реагують специфічними способами, що відрізняються від реакцій алканів та один одного, створюючи ці специфічні функціональні групи.

  У наступних кількох розділах ми дізнаємося більше про додаткові функціональні групи, які складаються з атомів або груп атомів, прикріплених до вуглеводнів. Вміння розпізнавати різні функціональні групи допоможе зрозуміти та описати поширені ліки та біомолекули, такі як амінокислоти, вуглеводи та жири. У таблиці\(\PageIndex{1}\) та малюнку\(\PageIndex{1}\) нижче наведено кілька функціональних груп, з якими слід ознайомитися, коли ви дізнаєтеся про органічну хімію.

  Таблиця\(\PageIndex{1}\): Органічні сім'ї та функціональні групи
  Прізвище

  Функціональна структура групи

  Простий приклад структури Проста назва прикладу Суфікс імені
  алкан жоден СН 3 СН 2 СН 3 пропан - Лейн
  алкен clipboard_ebd253a6e4db6b69e36382d896d43ca8d.png Н 2 С=СН 2 етилен (етилен) - ене
  алкін clipboard_e5d260ec8b430ccf9c0d628965e7dc212.png HC≡ Ч етин (ацетилен) - Іна
  ароматний clipboard_e0bf98d68d8680205ca5b522279305771.png clipboard_e7aa881c96f4917175c54ae1b0bc344d5.png бензолу жоден
  алкілгалогенід clipboard_e0e94be8b5e8e8322a7cddae4462da886.png(Х = F, Cl, Br, I) СН 3 СН 2 Кл хлоретан жоден
  алкоголь clipboard_e3e3100b63a583b9fdaa8ee8438c0564b.png СН 3 СН 2 ОН етанолу - ол
  ефір clipboard_e2df9d10f296da57128f4bf8851153139.png СН 3 СН 2 —О—СН 2 СН 3 діетиловий ефір жодний*
  амін clipboard_e5c7c513ea24f80b81f55d181bbb675da.png СН 3 СН 2 Н 2 етиламін - амін
  альдегід clipboard_ea8f50753926a1541ca7803328144faf3.png clipboard_e78928d97d84b75b8ef575ae61b84d0a3.png етанол - Аль
  кетон clipboard_e11d2dbb471a80f1c6504067d841f1e21.png clipboard_e3ee6cb6fc3dc1a4e7a7726b8ac18c590.png пропанон (ацетон) - один
  карбонова кислота clipboard_ec2196234e57a448603730446173c2252.png clipboard_e546afb8a2f697cec03fd27256ee4d1be.png етанова кислота (оцтова кислота) - оїнова кислота
  ангідрид clipboard_e47c600d87a44c91e2ef24411d1801e54.png clipboard_e4500e8d211ca78c71e9c8fe4b53f68dc.png оцтовий ангідрид жоден
  складний ефір clipboard_ed32b122c068f4c5f251cb75c8054d708.png clipboard_e7e9dac28bf1a814e69cfb9da176cb4e5.png метилетаноат (метилацетат) -їли
  амід clipboard_e6ce7fc20e9f03da219454282c2518861.png clipboard_ec1eb960a2bb8cd8037634b334d22d4e2.png ацетамід -амід
  тіол clipboard_edd73e181748655020a846c380d7342c1.png СН 3 СН 2 Ш етантіол - тіол
  дисульфід clipboard_ed1774522fae2b15531ff636b38be0cb2.png СН 3 С-СЧ 3 диметилдисульфід жоден
  сульфід clipboard_e43054ea1e2a63310fd48eb69bec79741.png СН 3 СН 2 СЧ 3 етилметилсульфід жоден

  Атоми і зв'язки червоним кольором вказують на функціональну групу. Не вказані зв'язки приєднуються до груп R (вуглеці та водні).

  *Ефіри не мають суфікса в загальній назві; всі ефіри закінчуються словом ефір.

  Органічні функціональні групи---Розширений-v2.png

  Рисунок\(\PageIndex{1}\): Функціональні групи в органічній хімії. (CC BY-NC-ND, CompoundChem.com).