Skip to main content
LibreTexts - Ukrayinska

Розділ 14: Клітинна токсикологія

 • Page ID
  24733
  \( \newcommand{\vecs}[1]{\overset { \scriptstyle \rightharpoonup} {\mathbf{#1}} } \) \( \newcommand{\vecd}[1]{\overset{-\!-\!\rightharpoonup}{\vphantom{a}\smash {#1}}} \)\(\newcommand{\id}{\mathrm{id}}\) \( \newcommand{\Span}{\mathrm{span}}\) \( \newcommand{\kernel}{\mathrm{null}\,}\) \( \newcommand{\range}{\mathrm{range}\,}\) \( \newcommand{\RealPart}{\mathrm{Re}}\) \( \newcommand{\ImaginaryPart}{\mathrm{Im}}\) \( \newcommand{\Argument}{\mathrm{Arg}}\) \( \newcommand{\norm}[1]{\| #1 \|}\) \( \newcommand{\inner}[2]{\langle #1, #2 \rangle}\) \( \newcommand{\Span}{\mathrm{span}}\) \(\newcommand{\id}{\mathrm{id}}\) \( \newcommand{\Span}{\mathrm{span}}\) \( \newcommand{\kernel}{\mathrm{null}\,}\) \( \newcommand{\range}{\mathrm{range}\,}\) \( \newcommand{\RealPart}{\mathrm{Re}}\) \( \newcommand{\ImaginaryPart}{\mathrm{Im}}\) \( \newcommand{\Argument}{\mathrm{Arg}}\) \( \newcommand{\norm}[1]{\| #1 \|}\) \( \newcommand{\inner}[2]{\langle #1, #2 \rangle}\) \( \newcommand{\Span}{\mathrm{span}}\)

  Цілі навчання

  Пройшовши цей урок, ви зможете:

  • Поясніть клітинну адаптацію.
  • Визначте чотири можливі кінцеві точки токсичного ураження клітин і тканин.
  • Визначте загальновживані ракові терміни.
  • Опишіть фази і генетичну активність, пов'язані з канцерогенезом.
  • Визначити механізми та потенційні результати нейротоксичності.


  У цьому розділі...

  Теми включають:

  Розділ 14: Ключові моменти

  Що ми розглянули

  Цей розділ зробив наступні основні моменти:

  • Для підтримки гомеостазу клітини і тканини піддаються:
   • Фізіологічна адаптація, яка носить корисний характер — наприклад, збільшення клітин скелетних м'язів у спортсменів.
   • Патологічна адаптація, яка згубна — наприклад, клітинні зміни у людей, які курять сигарети.
  • До конкретних видів адаптації відносяться:
   • Атрофія — зменшення розмірів клітин.
   • Гіпертрофія — збільшення розмірів окремих клітин.
   • Гіперплазія — збільшення кількості клітин в тканині.
   • Метаплазія — перетворення з одного типу зрілої клітини в інший тип.
   • Дисплазія — аномальні зміни клітин або порушення росту клітин.
   • Анаплазія — клітини, які є недиференційованими.
   • Неоплазія — новий ріст тканини.
  • Більшість токсичних ефектів, особливо через ксенобіотиків, обумовлені специфічними біохімічними взаємодіями, не завдаючи впізнаваного пошкодження клітини або її органел. Клітинна або біохімічна токсичність призводить до:
   • Тканина повністю відремонтувалася і повернулася в норму.
   • Тканина не повністю відновлюється, але здатна функціонувати зі зниженою ємністю.
   • Загибель організму або повна втрата тканини або органу.
   • Новоутворення або онкологічні захворювання.
  • Пухлини бувають або:
   • Доброякісні — схожі на клітину походження, повільно зростаючі, і зазвичай без системних ефектів.
   • Злоякісні — несхожі з клітиною походження, швидко зростаючі та зазвичай мають системні ефекти та небезпечні для життя. Більшість злоякісних пухлин - це або:
    • Карциноми — виникають в епітелії, найпоширеніша форма раку, зазвичай поширюється в лімфатичній системі.
    • Саркоми — виникають у сполучній або м'язовій тканині, зазвичай поширюються кровотоком.
  • Канцерогенез - багатоступеневе багатофакторне генетичне захворювання, що складається щонайменше з трьох основних фаз:
   1. Ініціація — незворотна зміна ДНК (мутація) нормальної клітини.
   2. Promotion/Conversion — промотори посилюють подальший розвиток ініціюваних клітин, часто впливаючи на подальшу експресію мутованої ДНК таким чином, що ініційована клітина проліферує і прогресує далі.
   3. Прогресування — розвиток ініційованої клітини в біологічно злоякісну клітинну популяцію, часто з метастазуванням в інші ділянки тіла.
  • Регуляторні гени контролюють активність структурних генів і направляють процес проліферації клітини. Регуляторні гени, які грають роль у канцерогенезі, включають:
   • Proto-oncogenes — нормальні клітинні гени, які кодують і інструктують вироблення регуляторних білків і факторів росту всередині клітини або її мембрани.
   • Онкогени — змінені або неправильно спрямовані протоонкогени зі здатністю направляти виробництво білків всередині клітини, які змінюють або перетворюють нормальну клітину в неопластичну клітину.
   • Гени супресорів пухлини (антионкогени) - присутні в нормальних клітині і протидіють і змінюють протоонкогени і змінені білки, запобігаючи проліферації клітини з пошкодженою ДНК і еволюції в неконтрольований ріст.
    • Ген p53 нормально зупиняє поділ клітин, стимулює ферменти репарації, а при необхідності наказує мутованої клітині самознищуватися
    • p53 є найбільш часто змінюваним при пухлині людини і не здатний до своїх захисних механізмів
  • Токсичне ураження нервової системи ділиться на три категорії:
   1. Пошкодження сенсорних рецепторів і сенсорних нейронів, що впливають на сенсорні функції.
   2. Пошкодження рухових нейронів, що викликають м'язову слабкість і параліч.
   3. Міжнейрональні пошкодження, що спричиняють дефіцит навчання, втрату пам'яті, порушення координації та емоційні умови.