Skip to main content
LibreTexts - Ukrayinska

5.S: Хімічні реакції (резюме)

 • Page ID
  17967
 • \( \newcommand{\vecs}[1]{\overset { \scriptstyle \rightharpoonup} {\mathbf{#1}} } \) \( \newcommand{\vecd}[1]{\overset{-\!-\!\rightharpoonup}{\vphantom{a}\smash {#1}}} \)\(\newcommand{\id}{\mathrm{id}}\) \( \newcommand{\Span}{\mathrm{span}}\) \( \newcommand{\kernel}{\mathrm{null}\,}\) \( \newcommand{\range}{\mathrm{range}\,}\) \( \newcommand{\RealPart}{\mathrm{Re}}\) \( \newcommand{\ImaginaryPart}{\mathrm{Im}}\) \( \newcommand{\Argument}{\mathrm{Arg}}\) \( \newcommand{\norm}[1]{\| #1 \|}\) \( \newcommand{\inner}[2]{\langle #1, #2 \rangle}\) \( \newcommand{\Span}{\mathrm{span}}\) \(\newcommand{\id}{\mathrm{id}}\) \( \newcommand{\Span}{\mathrm{span}}\) \( \newcommand{\kernel}{\mathrm{null}\,}\) \( \newcommand{\range}{\mathrm{range}\,}\) \( \newcommand{\RealPart}{\mathrm{Re}}\) \( \newcommand{\ImaginaryPart}{\mathrm{Im}}\) \( \newcommand{\Argument}{\mathrm{Arg}}\) \( \newcommand{\norm}[1]{\| #1 \|}\) \( \newcommand{\inner}[2]{\langle #1, #2 \rangle}\) \( \newcommand{\Span}{\mathrm{span}}\)

  • Процеси, що відбуваються під час хімічної зміни, можна представити за допомогою хімічного рівняння. У хімічному рівнянні показані хімічні формули для речовини або речовин, які зазнають хімічної реакції (реагенти), та формули для нової речовини або речовин, які утворюються (продукти), і пов'язані між собою стрілкою. Стрілка в хімічному рівнянні має властивості «знаку рівності» в математиці, і через це в хімічному рівнянні має бути однакове число і типи атомів з кожного боку стрілки.
  • Хімічне рівняння, в якому однакова кількість і типи атомів з'являються з кожного боку стрілки, називається збалансованим. Для того, щоб збалансувати рівняння, вставте коефіцієнти перед відповідними реагентами або продуктами, поки не буде однакової кількості та типів атомів по обидва боки стрілки.
  • У реакції синтезу ', елементи або сполуки проходять реакцію і об'єднуються, утворюючи одну нову речовину.
  • У реакції розкладання, одна сполука буде руйнуватися з утворенням двох або більше нових речовин. Утворені речовини можуть бути елементами, сполуками або сумішшю обох.
  • У реакції однієї заміни (одного зміщення) елемент і з'єднання реагуватимуть так, що їх елементи перемикаються. Як правило, метали замінять метали в сполуках, а неметали, як правило, замінюють неметали.
  • Реакція подвійного заміщення (подвійне витіснення), дві іонні сполуки у водному розчині перемикають аніони і утворюють дві нові сполуки. Для того щоб відбулася хімічна реакція, одне з нових сполук, яке утворюється, повинно бути нерозчинним у воді, утворюючи твердий осад або газ.
  • Число окислення елемента являє собою загальну кількість електронів, які були видалені (позитивний ступінь окислення) або додані (негативний ступінь окислення), щоб отримати елемент в його теперішній стан. Термін окислення описує втрату електронів елементом і збільшення ступеня окислення; термін відновлення описує посилення електронів і зменшення ступінь окислення.
  • Хімічна реакція, при якій окислювальні числа зазнають зміни, називається окислювально-відновною реакцією. У окислювально-відновній реакції елемент, який «втрачає електрони», як кажуть, окислюється і матиме збільшення кількості окислення. Елемент, який «набирає електрони» в окислювально-відновній реакції, як кажуть, зменшується і матиме зменшення кількості окислення.
  • У простій реакції синтезу, що включає реакцію елементів, продукт буде являти собою з'єднання, що містить обидва елементи. Напишіть продукт, враховуючи загальні заряди, які елементи приймають як іони або кількість зв'язків, які елементи зазвичай утворюють у молекулах.
  • У простій реакції одноразової заміни (загалом) метали (включаючи вуглець та водень), як правило, замінять метали і що неметали замінять неметали.
  • У реакції подвійного заміщення аніони та катіони просто двох сполук просто обмінюються. Для того щоб відбулася реакція, один з продуктів повинен випасти в осад, інакше ніякої хімічної реакції не відбулося. Зміни окислювальних чисел не відбуваються в реакціях подвійного заміщення.
  • Тенденції розчинності можна передбачити за допомогою простого набору правил, наведеного в таблиці 5.5; ви повинні переглянути там правила, не забуваючи застосовувати їх по порядку.
  • Енергія, необхідна для початку хімічної реакції, називається енергією активації. Чим більше енергія активації, тим повільнішою або менш сприятливою буде реакція. Величина енергії активації безпосередньо пов'язана зі швидкістю хімічної реакції.