Skip to main content
LibreTexts - Ukrayinska

1: Елементарний аналіз

 • Page ID
  18775
 • \( \newcommand{\vecs}[1]{\overset { \scriptstyle \rightharpoonup} {\mathbf{#1}} } \) \( \newcommand{\vecd}[1]{\overset{-\!-\!\rightharpoonup}{\vphantom{a}\smash {#1}}} \)\(\newcommand{\id}{\mathrm{id}}\) \( \newcommand{\Span}{\mathrm{span}}\) \( \newcommand{\kernel}{\mathrm{null}\,}\) \( \newcommand{\range}{\mathrm{range}\,}\) \( \newcommand{\RealPart}{\mathrm{Re}}\) \( \newcommand{\ImaginaryPart}{\mathrm{Im}}\) \( \newcommand{\Argument}{\mathrm{Arg}}\) \( \newcommand{\norm}[1]{\| #1 \|}\) \( \newcommand{\inner}[2]{\langle #1, #2 \rangle}\) \( \newcommand{\Span}{\mathrm{span}}\) \(\newcommand{\id}{\mathrm{id}}\) \( \newcommand{\Span}{\mathrm{span}}\) \( \newcommand{\kernel}{\mathrm{null}\,}\) \( \newcommand{\range}{\mathrm{range}\,}\) \( \newcommand{\RealPart}{\mathrm{Re}}\) \( \newcommand{\ImaginaryPart}{\mathrm{Im}}\) \( \newcommand{\Argument}{\mathrm{Arg}}\) \( \newcommand{\norm}[1]{\| #1 \|}\) \( \newcommand{\inner}[2]{\langle #1, #2 \rangle}\) \( \newcommand{\Span}{\mathrm{span}}\)

  Метою елементного аналізу є визначення кількості конкретного елемента всередині молекули або матеріалу.

  • 1.1: Вступ до елементного аналізу
   Елементний аналіз можна поділити двома способами: Якісний: визначення того, які елементи присутні або наявність того чи іншого елемента. Кількісний: визначення того, скільки конкретного або кожного елемента присутній. В будь-якому випадку елементний аналіз не залежить від структурної одиниці або функціональної групи.
  • 1.2: Точкові тести
   Точкові тести - це прості хімічні процедури, які однозначно ідентифікують речовину. Вони можуть виконуватися на невеликих зразках, навіть мікроскопічних зразках речовини без попереднього поділу. Перший звіт про точковому тесті Хьюго Шиффа на виявлення сечової кислоти. У типовому точковому тесті в краплю невідомої суміші додають краплю хімічного реагенту. Якщо досліджувана речовина присутня, воно виробляє хімічну реакцію, що характеризується однією або декількома унікальними спостережуваними ознаками, наприклад, зміною кольору.
  • 1.3: Вступ до аналізу горіння
   Аналіз горіння - стандартний метод визначення хімічної формули речовини, що містить водень і вуглець. Спочатку проба зважується, а потім спалюється в печі при наявності надлишку кисню. Весь вуглець перетворюється на вуглекислий газ, а водень перетворюється у воду таким чином. Кожен з них всмоктується в окремих відділеннях, які зважуються до і після реакції. За цими вимірами можна визначити хімічну формулу.
  • 1.4: Введення в атомно-абсорбційну спектроско
   Існує багато застосувань атомно-абсорбційної спектроскопії (ААС) через її специфіку. Їх можна розділити на широкі категорії біологічного аналізу, екологічного та морського аналізу та геологічного аналізу.
  • 1.5: ICP-AES аналіз наночастинок
   ICP-AES - це спектральна методика, яка використовується як для визначення наявності аналіту металу, так і його концентрацій. Впроваджено метод ICP-AES та представлений практичний приклад. Це допоможе читачеві використовувати цей метод для власної дослідницької роботи.
  • 1.6: ICP-MS для аналізу слідових металів
   Мас-спектроскопія з індуктивно-зв'язаною плазмою (ICP-MS) - це аналітичний метод визначення мікроелементів та ізотопних концентрацій у рідких, твердих або газоподібних зразках. Він поєднує іонно-генеруюче джерело аргонової плазми з чутливою межею виявлення мас-спектрометрії. Хоча ICP-MS використовується для багатьох різних типів елементного аналізу, включаючи фармацевтичне тестування та виробництво реагентів, цей модуль буде зосереджений на дослідженнях мінеральних та водних ресурсів.
  • 1.7: Іонно-селективний аналіз електродів
   Іонно-селективний електрод (ISE) - аналітичний метод, який використовується для визначення активності іонів у водному розчині шляхом вимірювання електричного потенціалу. ISE має багато переваг в порівнянні з іншими методиками. Виходячи з цих переваг, ISE має широкий спектр застосувань, що є розумним, враховуючи важливість вимірювання активності іонів.
  • 1.8: Практичне введення в рентгенівську спектроскопію поглинання
   Рентгенівська абсорбційна спектроскопія - це метод, який використовує синхротронне випромінювання для надання інформації про електронні, структурні та магнітні властивості певних елементів у матеріалах. Ця інформація отримується, коли рентгенівські промені поглинаються атомом при енергіях поблизу і вище рівня ядра, що зв'язують енергії цього атома. Тому коротка характеристика про рентгенівських променях, синхротронному випромінюванні і поглинанні рентгенівських променів надається до опису підготовки зразків для порошкоподібних матеріалів.
  • 1.9: Аналіз активації нейтронів (NAA)
   Аналіз активації нейтронів (NAA) - це неруйнівний аналітичний метод, який зазвичай використовується для визначення ідентичності та концентрації елементів у різних матеріалах. На відміну від багатьох інших аналітичних методів, NAA базується на ядерних, а не електронних переходах. У NAA зразки піддаються нейтронному випромінюванню (тобто бомбардування нейтронами), що змушує елементи в зразку захоплювати вільні нейтрони і утворювати радіоактивні ізотопи.
  • 1.10: Загальний аналіз вуглецю
   Вступний модуль до теорії та застосування аналізу вуглецю: обговорюються методи, що використовуються для вимірювання загального органічного вуглецю, загального неорганічного вуглецю та загального вуглецю, а також важливість таких методів.
  • 1.11: Флуоресцентна спектроскопія
   Атомна флуоресцентна спектроскопія (AFS) - це метод, який був винайдений Уайнфорднером і Віккерсом в 1964 році як засіб для аналізу хімічної концентрації зразка. Ідея полягає в тому, щоб збуджувати пару зразка відповідним УФ-випромінюванням, і, вимірюючи випромінювальне випромінювання, кількість конкретного елемента, що вимірюється, може бути кількісно визначена.
  • 1.12: Введення в енергетичну дисперсійну рентгенівську спектроскопію
   Енергодисперсійна рентгенівська спектроскопія (EDX або EDS) - це аналітичний метод, який використовується для зондування складу твердих матеріалів. Існує кілька варіантів, але всі покладаються на збуджуючі електрони поблизу ядра, змушуючи більш віддалені електрони падати енергетичні рівні, щоб заповнити отримані «дірки».
  • 1.13: Рентгенівська фотоелектронна спектроскопія
   Рентгенівська фотоелектронна спектроскопія (XPS), також відома як електронна спектроскопія для хімічного аналізу (ESCA), є однією з найбільш широко використовуваних поверхневих методів в матеріалознавстві та хімії. Він дозволяє визначити атомний склад зразка неруйнівним способом, а також іншу хімічну інформацію, таку як константи зв'язування, ступені окислення та видоутворення.
  • 1.14: Оже Електронна спектроскопія
   Оже-електронна спектроскопія (AES) є одним з найбільш часто використовуваних методів аналізу поверхні. Він використовує енергію випромінюваних електронів для ідентифікації елементів, присутніх у зразку, подібно до рентгенівської фотоелектронної спектроскопії (XPS). Основна відмінність полягає в тому, що XPS використовує рентгенівський промінь для викидання електрона, тоді як AES використовує електронний пучок для викиду електрона.
  • 1.15: Резерфордське зворотне розсіювання тонких плівок
   Одним з основних наукових інтересів напівпровідникової промисловості є підвищення продуктивності напівпровідникових пристроїв і побудова нових матеріалів зі зменшеними розмірами або товщиною, які мають потенційне застосування в транзисторах і мікроелектронних пристроях. Однак найважливішою проблемою щодо тонкоплівкових напівпровідникових матеріалів є вимірювання.
  • 1.16: Оцінка точності уточнення кристалографічного позиційного розладу металів у молекулярних твердих розчинах
   Кристалографічний позиційний розлад проявляється, коли положення в решітці займають два або більше атомів; середнє з яких становить об'ємний склад кристала. Якщо той чи інший атом займає певне положення в одній одиничній клітині, а інший атом займає таке ж положення в інших одиничних осередках, отримана електронна щільність буде середньою вагою ситуації у всіх одиничних осередках по всьому кристалу.
  • 1.17: Принципи гамма-спектроскопії та застосування в ядерній криміналістиці
   Гамма-променева (γ-променева) спектроскопія - це швидкий і неруйнівний аналітичний метод, який може бути використаний для ідентифікації різних радіоактивних ізотопів у зразку. У гамма-спектроскопії енергія падаючих гамма-променів вимірюється детектором.