Skip to main content
LibreTexts - Ukrayinska

16.2: Іменування та малювання амінів

 • Page ID
  21834
 • \( \newcommand{\vecs}[1]{\overset { \scriptstyle \rightharpoonup} {\mathbf{#1}} } \) \( \newcommand{\vecd}[1]{\overset{-\!-\!\rightharpoonup}{\vphantom{a}\smash {#1}}} \)\(\newcommand{\id}{\mathrm{id}}\) \( \newcommand{\Span}{\mathrm{span}}\) \( \newcommand{\kernel}{\mathrm{null}\,}\) \( \newcommand{\range}{\mathrm{range}\,}\) \( \newcommand{\RealPart}{\mathrm{Re}}\) \( \newcommand{\ImaginaryPart}{\mathrm{Im}}\) \( \newcommand{\Argument}{\mathrm{Arg}}\) \( \newcommand{\norm}[1]{\| #1 \|}\) \( \newcommand{\inner}[2]{\langle #1, #2 \rangle}\) \( \newcommand{\Span}{\mathrm{span}}\) \(\newcommand{\id}{\mathrm{id}}\) \( \newcommand{\Span}{\mathrm{span}}\) \( \newcommand{\kernel}{\mathrm{null}\,}\) \( \newcommand{\range}{\mathrm{range}\,}\) \( \newcommand{\RealPart}{\mathrm{Re}}\) \( \newcommand{\ImaginaryPart}{\mathrm{Im}}\) \( \newcommand{\Argument}{\mathrm{Arg}}\) \( \newcommand{\norm}[1]{\| #1 \|}\) \( \newcommand{\inner}[2]{\langle #1, #2 \rangle}\) \( \newcommand{\Span}{\mathrm{span}}\)

  Цілі навчання
  • Завдання 1
  • Завдання 2

  Загальні назви простих аліфатичних амінів складаються з буквеного списку алкільних груп, прикріплених до атома азоту, за яким слідує суфікс - амін. (Систематичні назви часто використовуються деякими хіміками.) Аміногрупа (NH 2) називається замінником у більш складних амінів, таких як ті, що включають інші функціональні групи або в яких алкільні групи не можна просто назвати.

  Приклад\(\PageIndex{1}\)

  Назвіть і класифікувати кожне з'єднання.

  1. СН 3 СН 2 СН 2 Н 2
  2. Екс 9 2.jpg
 • СН 3 СН 2 НГЧ 2 СН 3
 • СН 3 СН 2 СН 2 НГЧ 3
 • Рішення
  1. Існує лише одна алкільна група, приєднана до атома азоту, тому амін є первинним. Група з трьох атомів вуглецю (пропілова група) приєднується до групи NH 2 через кінцевий атом вуглецю, тому назва - пропіламін.
  2. Існує дві метильні групи і одна етилова група на атомі азоту. З'єднання - етилдиметиламін, третинний амін.
  3. Існує дві етилові групи, прикріплені до атома азоту; амін є вторинним, тому сполукою є діетиламін.
  4. Атом азоту має метильну групу і пропілову групу, тому сполукою є метилпропіламін, вторинний амін.
  Вправа\(\PageIndex{1}\)

  Назвіть і класифікувати кожне з'єднання.

  1. СБ 1.jpg
 • СБ 2.jpg
 • СН 3 СН 2 СН 2 СН 2 Н 2

 • СН 3 СН 2 СН 2 НГЧ 2 СН 2 СН 3

 • Приклад\(\PageIndex{2}\)

  Намалюйте структуру для кожного з'єднання і класифікуйте.

  1. ізопропілдиметиламін
  2. дипропіламін
  Рішення
  1. Назва вказує на те, що до атома азоту приєднана ізопропілова група (червоним кольором) і дві метильні групи (зеленим кольором); амін третинний.
   Екс 10 1.jpg
 • Назва вказує на те, що до атома азоту приєднані дві пропілові групи; амін вторинний. (Третя зв'язок на атомі азоту йде до атома водню.) СН 3 СН 2 СН 2 НГЧ 2 СН 2 СН 3
 • Вправа\(\PageIndex{2}\)

  Намалюйте структуру для кожного з'єднання і класифікуйте.

  1. етилізопропіламін
  2. діетилпропіламін

  Первинний амін, в якому атом азоту прикріплений безпосередньо до бензолового кільця, має особливу назву - анілін. Аріламіни називаються похідними аніліну.

  aniline.jpg
  Приклад\(\PageIndex{3}\)

  Назвіть це з'єднання.

  Екс 11.jpg
  Рішення

  Бензольне кільце з аміно (NH 2) групою - анілін. З'єднання називається як похідне аніліну: 3-бромоанілін або м -бромоанілін.

  Вправа\(\PageIndex{3}\)

  Назвіть це з'єднання.

  SB.jpg
  Приклад\(\PageIndex{4}\)

  Намалюйте структуру для р -етиланіліну і класифікуйте.

  Рішення

  З'єднання є похідним аніліну. Це первинний амін, що має етилову групу, розташовану для групи амінокислот (NH 2).

  Екс 12.jpg
  Вправа\(\PageIndex{4}\)

  Намалюйте структуру для р -ізопропіланіліну і класифікуйте.

  Приклад\(\PageIndex{5}\)

  Намалюйте структуру для 2-аміно-3-метилпентану.

  Рішення

  Завжди починайте з батьківського з'єднання: намалюйте ланцюг пентана. Потім приєднують метильну групу на третьому атомі вуглецю і аміногрупу у другого атома вуглецю.

  Екс 13.jpg
  Вправа\(\PageIndex{5}\)

  Намалюйте структуру для 2-аміно-3-етил-1-хлоргептану.

  Іони амонію (NH 4 +), в яких один або кілька атомів водню замінені алкільними групами, названі аналогічно тому, що використовується для простих амінів. Алкільні групи називаються замінниками, а батьківський вид розглядається як іон NH 4 +. Наприклад, CH 3 NH 3 + є іоном метиламмонію. Іон, утворений з аніліну (C 6 H 5 NH 3 +), називається іоном анілінію.

  Приклад\(\PageIndex{6}\)

  Назвіть кожен іон.

  1. СН 3 Н 3 +
  2. (СН 3) 2 Н 2 +
  3. (СН 3) 3 Н +
  4. (СН 3) 4 Н +
  Рішення

  Іони мають одну, дві, три та чотири метильні (CH 3) групи, прикріплені до атома азоту. Назви їх такі:

  1. іон метиламмонію
  2. диметиламмоній-іон
  3. триметиламмоній-іон
  4. тетраметиламмоній-іон
  Вправа\(\PageIndex{6}\)

  Назвіть кожен іон.

  1. СН 3 СН 2 Н 3 +
  2. (СН 3 СН 2) 3 Н +
  3. (СН 3 СН 2 СН 2) 2 Н 2 +
  4. (СН 3 СН 2 СН 2 СН 2) 4 Н +

  Резюме

  Амін - це похідне аміаку, в якому один, два або всі три атоми водню замінені вуглеводневими групами. Функціональна група аміну виглядає наступним чином:

  Ключ Takeaways.jpg

  Аміни класифікуються як первинні, вторинні або третинні за кількістю вуглеводневих груп, прикріплених до атома азоту. Аміни називаються іменуванням алкільних груп, прикріплених до атома азоту, а потім суфікс - амін.

  • Was this article helpful?