Skip to main content
LibreTexts - Ukrayinska

2.2: Субатомні частинки та сучасний погляд на атом

 • Page ID
  25394
 • \( \newcommand{\vecs}[1]{\overset { \scriptstyle \rightharpoonup} {\mathbf{#1}} } \) \( \newcommand{\vecd}[1]{\overset{-\!-\!\rightharpoonup}{\vphantom{a}\smash {#1}}} \)\(\newcommand{\id}{\mathrm{id}}\) \( \newcommand{\Span}{\mathrm{span}}\) \( \newcommand{\kernel}{\mathrm{null}\,}\) \( \newcommand{\range}{\mathrm{range}\,}\) \( \newcommand{\RealPart}{\mathrm{Re}}\) \( \newcommand{\ImaginaryPart}{\mathrm{Im}}\) \( \newcommand{\Argument}{\mathrm{Arg}}\) \( \newcommand{\norm}[1]{\| #1 \|}\) \( \newcommand{\inner}[2]{\langle #1, #2 \rangle}\) \( \newcommand{\Span}{\mathrm{span}}\) \(\newcommand{\id}{\mathrm{id}}\) \( \newcommand{\Span}{\mathrm{span}}\) \( \newcommand{\kernel}{\mathrm{null}\,}\) \( \newcommand{\range}{\mathrm{range}\,}\) \( \newcommand{\RealPart}{\mathrm{Re}}\) \( \newcommand{\ImaginaryPart}{\mathrm{Im}}\) \( \newcommand{\Argument}{\mathrm{Arg}}\) \( \newcommand{\norm}[1]{\| #1 \|}\) \( \newcommand{\inner}[2]{\langle #1, #2 \rangle}\) \( \newcommand{\Span}{\mathrm{span}}\)

  Атоми складаються з фундаментальних субатомних частинок: електронів, протонів і нейтронів.

  Електрон був першою відкритою субатомною частинкою. Відкриття електронів пов'язане з вивченням катодних променів і базовими знаннями зарядів, тобто існує два типи зарядів +ve і —ve; подібні заряди відштовхують один одного; протилежні заряди притягують один одного, як показано на рис. 2.2.1; електричне і магнітне поле відхиляє рухомі заряди.

  Ілюстрація подібних зарядів відштовхують один одного, а протилежні заряди притягують один одного.
  Малюнок\(\PageIndex{1}\): Ця діаграма описує два рівних (подібних) точкових заряду, що відштовхують один одного, і два протилежних заряду, що притягують один одного, з електростатичною силою F, яка прямо пропорційна добутку величин кожного заряду і обернено пропорційна квадрату відстані між зарядами. K e - константа Кулона. Джерело: Файл:Coulombslaw.SVG: Користувач:ДНК-Денніс/* похідні роботи RJB1/CC BY (https://creativecommons.org/licenses/by/3.0)

  Відкриття електрона

  катодні промені

  Катодні промені - це вид випромінювання, що випромінюється від катода (негативно зарядженого електрода) при накладенні на пару електродів високого електричного поля в умовах зниженого тиску, як показано на рис. 2.2.2. Катодні промені рухаються в міжелектродному просторі. Якщо в аноді є отвір, катодні промені можуть проходити через отвір і продовжувати рухатися прямим шляхом. Катодні промені випромінюють світло, коли вони вдаряють по люмінесцентному екрану.

  clipboard_eeb5df72e3f691e6463a8ba499277ce12.png
  clipboard_ef1386fda164fb9da61476b0f9071222c.png
  Малюнок\(\PageIndex{2}\): Електронно-променева трубка з електронно-променевим зображенням відхиляється електричним полем. Джерело: Kurzon/Громадське надбання

  Експерименти Джей Джей Томсона -відкриття електронів

  Джей Томсон вивчив катодні промені і виявив, що електричне поле відхиляє катодні промені в бік позитивного електрода. Це спостереження вказує на те, що катодні промені були негативними зарядами. Зміна матеріалу катода не змінила властивостей катодних променів. Дж. Томсон зробив висновок з цих спостережень, що катодні промені представляли собою потоки частинок, званих електронами, які присутні в атомах всіх елементів.

  Подальші відкриття виявили, що заряд на електрони становить 1,602 х 10 -19 С, а їх маса становить 9,10 х 10 -28 м Електрони неймовірно легкі, приблизно в дві тисячі разів легше найлегшого атома.

  Сливовий пудинг Модель атома

  Виходячи з інформації електронно-променевих експериментів, Джей Джей Томсон дійшов висновку, що існують —ve зарядні електрони та речовин+ve, що представляють майже всю масу атома. Він запропонував сливово-пудингову модель атомів, тобто позитивна речовина схожа на розсіяне хмара або желе, яке займає простір атома, а електрони вбудовані в нього як фрукти в желе у випадку зі сливово-пудинговим десертним стравою, як показано на рис. 2.2.3.

  Сливовий пудинг модель атома
  Малюнок\(\PageIndex{3}\): Сливовий пудинг модель атома. Спочатку вважалося, що атоми містять багато сотень або тисяч електронів, як показано на цьому схематичному зображенні моделі сливового пудингу. Джерело: Тйлафаве/CC BY-SA (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0)

  Відкриття ядра атома

  \({\alpha}\)-Промені

  \({\alpha}\)-Промені, виражені як альфа-промені, є високоенергетичними випромінюваннями, що випромінюються з деяких радіоактивних джерел. The\({\alpha}\) -промені складаються з\({\alpha}\) -частинок, які є атомами гелію без будь-яких електронів.

  Експеримент Резерфорда із золотої фольги -відкриття ядра

  Резерфорд випробував модель атома сливового пудингу, бомбардуючи\({\alpha}\) -промені на тонкій золотій фользі. Він очікував, що\({\alpha}\) -частинки пройдуть через золоту фольгу, не відхилені, як кулі, випущені через лист пінопласту. Він зауважив, що хоча більшість\({\alpha}\) -частинок пройшли через золоту фольгу невідхилені, одна в ~ 20 000 відхилена під більшими кутами, як показано на рис. 2.2.4.

  Оскільки модель сливи пудингу атома не могла пояснити відхилення\({\alpha}\) -частинок, Резерфорд зробив висновок, що в центрі атома є крихітна, але дуже щільна область, яка тепер називається ядром, яка\({\alpha}\) відхиляла частинки. Експеримент Резерфорда із золотої фольги призвів до відкриття ядра.

  Експеримент Резерфорда із золотої фольги
  Атомні моделі пояснюють результати бомбардування альфа-частинок Резерфорда
  Малюнок\(\PageIndex{4}\): Ілюстрація експерименту Резерфорда із золотої фольги (зліва). Інтерпретація результатів - Майже вся маса атома знаходиться в крихітному ядровому просторі. \({\alpha}\)-частинки, які наближаються до ядра атома, відхиляються (праворуч). Джерело: https://www.hiclipart.com/free-trans...xivja/download та https://www.hiclipart.com/free-trans...txlqr/download

  відкриття протона

  Резерфорд передбачив, що позитивно заряджена фундаментальна частка атомів повинна перебувати в ядрі. Пізніше Резерфорд зауважив, що сяючі\({\alpha}\) промені на газі азоту утворюють позитивно заряджені частинки, звані протонами. Протони приблизно в 20 000 разів важчі за електрони, але несуть заряд +ve, рівний за величиною заряду —ve на електроні.

  Відкриття нейтрона

  Маса протонів і електронів не враховувала загальну масу атома, що призвело до пошуку іншої субатомної частинки. Джеймс Чедвік виявив, що бомбардування\({\alpha}\) -променів по мішені берилію виробляло високопроникаюче випромінювання, що складається з пучка нейтральних частинок, тепер званих нейтронами. Наявність нейтронів в ядрі припадає на відсутню масу атомів.

  Були виявлені інші субатомні частинки, наприклад, кварки, які складають протони та нейтрони, але їх знання не є критичними для розуміння базової хімії.

  Сучасний погляд на атом

  Протони і нейтрони мешкають в ядрі діаметром 10 -15 м Електрони займають область поза ядра діаметром 10 -10 м, як показано на рис.2.2.5. Якщо ядро розміром приблизно з мармур, атом був би розміром з футбольне поле.

  Сучасний атомний вид
  Малюнок\(\PageIndex{5}\): зображення атомної структури атома гелію. Темрява електронної хмари відповідає інтегралу прямої видимості над функцією ймовірності 1-ї атомної орбіти електрона. Збільшене ядро схематично, показуючи протони рожевого кольору, а нейтрони - у фіолетовому кольорі. Джерело: Користувач:Yzmo/ CC BY-SA (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/)

  Властивості субатомних частинок

  Основні одиниці SI маси, електричного заряду та відстані занадто великі для вимірювання атомної шкали. Для цього визначаються нові одиниці, тобто:

  Атомна одиниця маси (amu)

  Атомна одиниця маси (amu), яка становить 1/12 маси одного атома вуглецю, який має в ньому 6 протонів і 6 нейтронів.

  \[1 \mathrm{~amu}=1.660539606660(50) \times 10^{-27} \mathrm{~kg}\nonumber\]

  Заряд електрона (е)

  Заряд на одному електроні - це електронний заряд (е). \[1 ~e=1.602176634 \times 10^{-19} \mathrm{~C}\nonumber\]

  Ангстрем (Å)

  1 Å = 10 -10 м

  Ці одиниці зазвичай використовуються для мас, зарядів і діаметрів атомів. У таблиці 1 наведені основні властивості субатомних частинок.

  Таблиця 1: Основні властивості субатомних частинок

  Частинка

  Заряд (е)

  Маса (аму)

  Протон

  +1

  1,0073

  Нейтронний

  0

  1.0078

  Електрон

  -1

  5,486 х 10 -4

  Як субатомні частинки утримуються в атомі

  Гравітаційна сила незначна у випадку поведінки субатомних частинок в атомах. Хоча електрони відштовхують інші електрони, вони залишаються в крихітному просторі через тяжіння до ядра. Аналогічно протони відштовхуються один одного, але електрична сила невелика в порівнянні з сильною ядерною силою, яка утримує протони і нейтрони разом в ядрі.