Skip to main content
LibreTexts - Ukrayinska

9.5: Графічні параболи

 • Page ID
  58206
  • Anonymous
  • LibreTexts
  \( \newcommand{\vecs}[1]{\overset { \scriptstyle \rightharpoonup} {\mathbf{#1}} } \) \( \newcommand{\vecd}[1]{\overset{-\!-\!\rightharpoonup}{\vphantom{a}\smash {#1}}} \)\(\newcommand{\id}{\mathrm{id}}\) \( \newcommand{\Span}{\mathrm{span}}\) \( \newcommand{\kernel}{\mathrm{null}\,}\) \( \newcommand{\range}{\mathrm{range}\,}\) \( \newcommand{\RealPart}{\mathrm{Re}}\) \( \newcommand{\ImaginaryPart}{\mathrm{Im}}\) \( \newcommand{\Argument}{\mathrm{Arg}}\) \( \newcommand{\norm}[1]{\| #1 \|}\) \( \newcommand{\inner}[2]{\langle #1, #2 \rangle}\) \( \newcommand{\Span}{\mathrm{span}}\) \(\newcommand{\id}{\mathrm{id}}\) \( \newcommand{\Span}{\mathrm{span}}\) \( \newcommand{\kernel}{\mathrm{null}\,}\) \( \newcommand{\range}{\mathrm{range}\,}\) \( \newcommand{\RealPart}{\mathrm{Re}}\) \( \newcommand{\ImaginaryPart}{\mathrm{Im}}\) \( \newcommand{\Argument}{\mathrm{Arg}}\) \( \newcommand{\norm}[1]{\| #1 \|}\) \( \newcommand{\inner}[2]{\langle #1, #2 \rangle}\) \( \newcommand{\Span}{\mathrm{span}}\)

  Цілі навчання

  • Графік параболи.
  • Знайдіть перехоплення і вершину параболи.
  • Знайдіть вершину параболи, заповнивши квадрат.

  Графік квадратного рівняння

  Ми знаємо, що будь-яке лінійне рівняння з двома змінними може бути записано у вигляді\(y=mx+b\) і що його графік є лінією. У цьому розділі ми побачимо, що будь-яке квадратне рівняння виду\(y=ax^{2}+bx+c\) має вигнутий графік, який називається параболою.

  Скріншот (234) .png
  Малюнок\(\PageIndex{1}\)

  Дві точки визначають будь-яку лінію. Однак, оскільки парабола вигнута, ми повинні знайти більше двох точок. У цьому тексті ми визначимо як мінімум п'ять пунктів як засіб для виготовлення прийнятного ескізу. Для початку ми графуємо нашу першу параболу шляхом побудови точок. Задано квадратне рівняння виду\(y=ax^{2}+bx+c\), x є незалежною змінною, а y - залежною змінною. Виберіть деякі значення для x, а потім визначте відповідні y -значення. Потім намалюйте точки і накидайте графік.

  Приклад\(\PageIndex{1}\)

  Графік шляхом побудови точок:

  \(y=x^{2}-2x-3\)

  Рішення:

  У цьому прикладі оберіть значення x {−2, −1, 0, 1, 2, 3, 4} і обчислите відповідні y -значення.

  Скріншот (235) .png
  Малюнок\(\PageIndex{2}\)

  Побудуйте ці точки і визначте форму графіка.

  Відповідь:

  Скріншот (237) .png
  Малюнок\(\PageIndex{3}\)

  При побудові графіків ми хочемо включити певні спеціальні точки на графіку. Перехоплення y - це точка, де графік перетинає вісь y. X -перехоплення - це точки, де графік перетинає вісь x. Вершина - це точка, яка визначає мінімум або максимум графа. Нарешті, лінія симетрії (її ще називають віссю симетрії) - це вертикальна лінія через вершину, про яку парабола симетрична.

  Скріншот (238) .png
  Малюнок\(\PageIndex{4}\)

  Для будь-якої параболи знайдемо вершину і y -перехоплення. Крім того, якщо x -перехоплення існують, то ми також хочемо визначити їх. Ворожіння на х -значеннях цих спеціальних точок не є практичним, тому ми розробимо прийоми, які полегшать їх пошук. Багато з цих методів будуть широко використовуватися, коли ми прогресуємо в нашому вивченні алгебри. Задано квадратне рівняння виду\(y=ax^{2}+bx+c\), знайдіть y -перехоплення, встановивши x=0 та розв'язавши. Загалом\(y=a(0)^{2}+b(0)+c=c\), і у нас є

  \ (\ color {Cerulean} {y-перехоплення}

  \ [(0, с]\)

  Далі нагадаємо, що х -перехоплення, якщо вони існують, можна знайти, встановивши y=0. Роблячи це, ми маємо\(0=a^{2}+bx+c\), який має загальні рішення, наведені квадратичною формулою,\(x=\frac{−b±\sqrt{b^{2}−4ac}}{2a}\). Тому Х-перехоплення мають такий загальний вигляд:

  \(\color{Cerulean}{x-intercepts}\)

  Використовуючи те, що парабола симетрична, ми можемо визначити вертикальну лінію симетрії за допомогою x -перехоплень. Для цього знаходимо x -значення посередині між x -перехопленнями, взявши середнє значення наступним чином:

  Тому лінією симетрії є вертикальна лінія:

  \(\color{Cerulean}{Line\:of\:symmetry}\)

  \[x=-\frac{b}{2 a}\]

  Ми можемо використовувати лінію симетрії, щоб знайти x -значення вершини. Етапи побудови графіка параболи описані в наступному прикладі.

  Приклад\(\PageIndex{2}\)

  Графік:

  Рішення

  Крок 1: Визначте y -перехоплення. Для цього задаємо x = 0 і вирішуємо для y.

  Y -перехоплення є (0, 3).

  Крок 2: Визначте x -перехоплення. Для цього задаємо y = 0 і вирішуємо для x.

  \(\begin{array}{rlr}{x+3} & {=0} & {\text { or }} & {x-1=0} \\ {x} & {=-3} & {} & {x=1}\end{array}\)

  Тут при y = 0 отримуємо два рішення. Існує два x -перехоплення, (−3, 0) та (1, 0).

  Крок 3: Визначаємо вершину. Один із способів зробити це - використовувати рівняння для лінії симетрії\(x=\frac{-b}{2 a}\), щоб знайти x -значення вершини. У цьому прикладі a = −1 і b = −2:

  Заставте −1 у вихідне рівняння, щоб знайти відповідне значення y.

  Вершина дорівнює (−1, 4).

  Крок 4: Визначте зайві точки так, щоб у нас було принаймні п'ять точок для побудови сюжету. У цьому прикладі буде достатньо одного іншого пункту. Виберіть x = −2 і знайдіть відповідне значення y.

  Скріншот (239) .png
  Малюнок\(\PageIndex{5}\)

  Наш п'ятий пункт - (-2,3).

  Крок 5: Намалюйте точки та намалюйте графік. Нагадаємо, пункти, які ми знайшли, є

  y-перехоплення: (0,3)
  X-перехоплення: (-3,0) і (1,0)
  Вершина: (-1,4)
  Додаткова точка: (-2,3)
  Таблиця\(\PageIndex{1}\)

  Відповідь:

  Знімок екрана (240) .png
  Малюнок\(\PageIndex{6}\)

  Парабола відкривається вниз. Загалом, використовуйте провідний коефіцієнт, щоб визначити, чи відкривається парабола вгору або вниз. Якщо провідний коефіцієнт негативний, як в попередньому прикладі, то парабола відкривається вниз. Якщо провідний коефіцієнт позитивний, то парабола відкривається вгору.

  Скріншот (241) .png
  Малюнок\(\PageIndex{7}\)

  Всі квадратні рівняння виду\(y=ax^{2}+bx+c\) мають параболічні графи з y -перехопленням (0, в ). Однак не всі параболи мають х перехоплень.

  Приклад\(\PageIndex{3}\)

  Графік:

  \(y=2x^{2}+4x+5\)

  Рішення:

  Оскільки провідний коефіцієнт 2 позитивний, зверніть увагу, що парабола відкривається вгору. Тут c = 5 і y -перехоплення є (0, 5). Щоб знайти x -перехоплення, встановіть y = 0.

  \(\begin{array}{l}{y=2 x^{2}+4 x+5} \\ {0=2 x^{2}+4 x+5}\end{array}\)

  В даному випадку a = 2, b = 4, а c = 5. Використовуйте дискримінант для визначення кількості та типу розв'язків.

  Оскільки дискримінант негативний, робимо висновок, що реальних рішень немає. Оскільки реальних рішень немає, немає х -перехоплень. Далі визначаємо x -значення вершини.

  Враховуючи, що x -значення вершини дорівнює −1, підставляємо до вихідного рівняння, щоб знайти відповідне y -значення.

  \(\begin{aligned} y &=2 x^{2}+4 x+5 \\ &=2(\color{OliveGreen}{-1}\color{black}{)}^{2}+4(\color{OliveGreen}{-1}\color{black}{)}+5 \\ &=2-4+5 \\ &=3 \end{aligned}\)

  Вершина дорівнює (−1, 3). Поки що у нас всього два пункти. Щоб визначити ще три, оберіть декілька x -значень по обидві сторони від лінії симетрії, x = −1. Тут ми вибираємо x -values −3, −2 та 1.

  Скріншот (242) .png
  Малюнок\(\PageIndex{8}\)

  Підводячи підсумок, ми маємо

  y-перехоплення: (0,5)
  Х-перехоплює: Жоден
  Вершина: (-1,3)
  Додаткові бали (-3,11), (-2,5), (1,11)
  Таблиця\(\PageIndex{2}\)

  Побудуйте точки і накидайте графік.

  Відповідь:

  Скріншот (243) .png
  Малюнок\(\PageIndex{9}\)

  Приклад\(\PageIndex{4}\)

  Графік:

  Рішення

  Зауважте, що a = −2: парабола відкривається вниз. Оскільки c = −18, перехоплення y дорівнює (0, −18). Щоб знайти x -перехоплення, встановіть y = 0.

  Вирішити шляхом факторингу.

  \(\begin{array}{rrr}{x-3=0} & {\text { or }} & {x-3=0} \\ {x=3} && {x=3}\end{array}\)

  Тут x = 3 - це подвійний корінь, тому існує лише один х -перехоплення, (3, 0). З вихідного рівняння a = −2, b = 12, а c = −18. X -значення вершини можна обчислити наступним чином:

  \(\begin{aligned} x &=\frac{-b}{2 a} \\ &=\frac{-(\color{OliveGreen}{12}\color{black}{)}}{2(\color{OliveGreen}{-2}\color{black}{)}} \\ &=\frac{-12}{-4} \\ &=3 \end{aligned}\)

  Враховуючи, що x -значення вершини дорівнює 3, підставляємо в вихідне рівняння, щоб знайти відповідне y -значення.

  Отже, вершина є (3, 0), яка буває тією ж точкою, що і x -перехоплення. Поки що у нас всього два пункти. Щоб визначити ще три, виберіть деякі x -значення по обидва боки від лінії симетрії, x = 3 в даному випадку.

  Виберіть x -значення 1, 5 та 6.

  Малюнок\(\PageIndex{10}\)

  Підводячи підсумок, ми маємо

  y-перехоплення: (0, -18)
  Х-перехоплює: (3, 0)
  Вершина: (3, 0)
  Додаткові бали: (1, -8), (5, -8), (6, -18)
  Таблиця\(\PageIndex{3}\)

  Побудуйте точки і накидайте графік.

  Відповідь:

  Скріншот (245) .png
  Малюнок\(\PageIndex{11}\)

  Приклад\(\PageIndex{5}\)

  Графік:

  Рішення:

  Оскільки a = 1, парабола відкривається вгору. Крім того, c = −1, тому перехоплення y дорівнює (0, −1). Щоб знайти x -перехоплення, встановіть y = 0.

  У цьому випадку вирішуйте за допомогою квадратичної формули з a = 1, b = −2, а c = −1.

  Тут ми отримуємо два реальних рішення для x, і таким чином існує два x -перехоплення:

  \((1-\sqrt{2}, 0) \quad \text { and } \qquad(1+\sqrt{2}, 0)\)

  Приблизні значення за допомогою калькулятора:

  \((-0.41,0) \qquad \text { and } \qquad(2.41,0)\)

  Використовуйте приблизні відповіді, щоб розмістити впорядковану пару на графіку.

  Однак ми представимо точні x -перехоплення на графіку. Далі знайдіть вершину.

  \(\begin{aligned} x &=\frac{-b}{2 a} \\ &=\frac{-(\color{OliveGreen}{-2}\color{black}{)}}{2(\color{OliveGreen}{1}\color{black}{)}} \\ &=\frac{2}{2} \\ &=1 \end{aligned}\)

  Враховуючи, що x -значення вершини дорівнює 1, підставляємо в вихідне рівняння, щоб знайти відповідне y -значення.

  Вершина - (1, -2). Нам потрібен ще один пункт.

  Малюнок\(\PageIndex{12}\)

  Підводячи підсумок, ми маємо

  y-перехоплення: (0, -1)
  Х-перехоплює: \((1-\sqrt{2}, 0)\)і\((1+\sqrt{2}, 0)\)
  Вершина: \((1, -2)\)
  Додаткова точка: \((2, -1)\)
  Таблиця\(\PageIndex{4}\)

  Побудуйте точки і накидайте графік.

  Відповідь:

  Скріншот (247) .png
  Малюнок\(\PageIndex{13}\)

  Вправа\(\PageIndex{1}\)

  Графік:

  \(y=9x^{2}-5\)

  Відповідь
  Скріншот (248) .png
  Малюнок\(\PageIndex{14}\)

  Пошук максимуму і мінімуму

  Часто корисно знайти максимальні та/або мінімальні значення функцій, які моделюють реальні програми. Щоб знайти ці важливі значення, задані квадратичною функцією, ми використовуємо вершину. Якщо провідний коефіцієнт a позитивний, то парабола відкривається вгору і буде мінімальне y -значення. Якщо провідний коефіцієнт a негативний, то парабола відкривається вниз і буде максимальне y -значення.

  Приклад\(\PageIndex{6}\)

  Визначаємо максимум або мінімум:

  \(y=−4x^{2}+24x−35\)

  Рішення:

  Оскільки a = −4, ми знаємо, що парабола відкривається вниз і буде максимальне y -значення. Щоб його знайти, спочатку знайдемо x -значення вершини.

  \(\begin{aligned} x &=-\frac{b}{2 a} \qquad\quad\color{Cerulean}{x-value\:of\:the\:vertex.} \\ &=-\frac{24}{2(-4)}\quad\:\color{Cerulean}{Substitute\:a=-4\:and\:b=24.} \\ &=-\frac{24}{-8} \qquad\:\: \color{Cerulean}{Simplify.} \\ &=3 \end{aligned}\)

  Значення x вершини дорівнює 3. Підставте це значення у вихідне рівняння, щоб знайти відповідне y -значення.

  Вершина - (3, 1). Тому максимальне значення y дорівнює 1, що виникає при x = 3, як показано нижче:

  Малюнок\(\PageIndex{15}\)

  Примітка

  Графік не обов'язковий для відповіді на це питання.

  Відповідь:

  Максимальний - 1.

  Приклад\(\PageIndex{7}\)

  Визначаємо максимум або мінімум:

  \(y=4x^{2}−32x+62\)

  Рішення:

  Оскільки a = +4, парабола відкривається вгору і існує мінімальне y -значення. Почніть з пошуку x -значення вершини.

  \(\begin{aligned} x &=-\frac{b}{2 a} \\ &=-\color{black}{\frac{\color{OliveGreen}{-32}}{\color{black}{2}(\color{OliveGreen}{4}\color{black}{)}}}\qquad\color{Cerulean}{Substitute\:a=4\:and\:b=-32.} \\ &=-\frac{-32}{8}\qquad\color{Cerulean}{Simplify.} \\ &=4 \end{aligned}\)

  Заставте x = 4 у вихідне рівняння, щоб знайти відповідне y -значення.

  Вершина дорівнює (4, −2). Отже, мінімальне значення y −2 виникає, коли x = 4, як показано нижче:

  Малюнок\(\PageIndex{16}\)

  Відповідь:

  Мінімальний - -2.

  Вправа\(\PageIndex{2}\)

  Визначаємо максимум або мінімум:

  \(y=(x-3)^{2}-9\)

  Відповідь

  Мінімальним є −9.

  Парабола, що відкривається вгору або вниз (на відміну від вбік), визначає функцію і поширюється на невизначений час вправо і вліво, як зазначено стрілками. Тому домен (множина х -значень) складається з усіх дійсних чисел. Однак діапазон (набір y -значень) обмежений y -значенням вершини.

  Приклад\(\PageIndex{8}\)

  Визначаємо домен і діапазон:

  \(y=x^{2}-4x+3\)

  Рішення:

  По-перше, зауважте, що оскільки a = 1 є позитивним, парабола відкривається вгору. Звідси буде мінімальне y -значення. Щоб знайти це значення, знайдіть x -значення вершини:

  \(x=-\frac{b}{2 a}=-\frac{-4}{2(1)}=2\)

  Потім підставляємо в рівняння, щоб знайти відповідне y -значення.

  Вершина дорівнює (2, −1). Діапазон складається з множини y -значень, більших або рівних мінімальному y -значенню −1.

  Малюнок\(\PageIndex{17}\)

  Відповідь:

  Домен: R =\((-\infty, \infty)\); Діапазон:\([-1, \infty)\)

  Приклад\(\PageIndex{9}\)

  Висота в ногах снаряда задається функцією\(h(t)=−16t^{2}+72t\), де t представляє час у секундах після запуску. Якої максимальної висоти досягається снарядом?

  Рішення:

  Тут a=−16, і парабола відкривається вниз. Тому y -значення вершини визначає максимальну висоту. Почніть з пошуку x -значення вершини:

  \(x=-\frac{b}{2 a}=-\frac{72}{2(-16)}=\frac{72}{32}=\frac{9}{4}\)

  Максимальна висота відбудеться через 9/4 = 2¼ секунди. Підставте цей час у функцію, щоб визначити досягнуту висоту.

  \(\begin{aligned} h\left(\frac{9}{4}\right) &=-16\left(\frac{9}{4}\right)^{2}+72\left(\frac{9}{4}\right) \\ &=-16\left(\frac{81}{16}\right)+72\left(\frac{9}{4}\right) \\ &=-81+162 \\ &=81 \end{aligned}\)

  Відповідь:

  Максимальна висота снаряда - 81 фут.

  Пошук вершини шляхом завершення квадрата

  У цьому розділі ми продемонструємо альтернативний підхід до знаходження вершини. Будь-яке квадратне рівняння\(y=ax^{2}+bx+c\) можна переписати у вигляді

  \[y=a(x-h)^{2}+k\]

  У такому вигляді вершина дорівнює (h, k).

  Приклад\(\PageIndex{10}\)

  Визначаємо вершину:

  \(y=-4(x-3)^{2}+1\)

  Рішення:

  Коли рівняння знаходиться в такому вигляді, ми можемо прочитати вершину безпосередньо з рівняння.

  \(\begin{array}{l}{y=\:a\:(\:x-h)^{2}+k} \\ \color{Cerulean}{\qquad\qquad\quad\downarrow\quad\:\:\downarrow} \\ {y=-4(x-3)^{2}+1}\end{array}\)

  Тут h =3 і k =1.

  Відповідь:

  Вершина - (3, 1).

  Приклад\(\PageIndex{11}\)

  Визначаємо вершину:

  \(y=2(x+3)^{2}-2\)

  Рішення:

  Перепишіть рівняння наступним чином перед визначенням h і k.

  \(\begin{array}{l}{y=\:a\:(\:x\:-h)^{2}\:\:\:\:+\:\:\:k} \\ \color{Cerulean}{\qquad\qquad\quad\:\downarrow\qquad\quad\downarrow} \\ {y=2(x-(-3))^{2}+(-2)}\end{array}\)

  Тут h =-3 і k =-2.

  Відповідь:

  Вершина - (-3, -2).

  Часто рівняння не дається в такому вигляді. Щоб отримати таку форму, заповніть квадрат.

  Приклад\(\PageIndex{12}\)

  Перепишіть за\(y=a(x−h)^{2}+k\) формою і визначте вершину:\(y=x^{2}+4x+9\).

  Рішення:

  Почніть з звільнення місця для постійного терміну, який завершує квадрат.

  \(\begin{aligned} y &=x^{2}+4 x+9 \\ &=x^{2}+4 x+\underline\quad+9-\underline\quad\end{aligned}\)

  Ідея полягає в тому, щоб додати і відняти значення, яке завершує квадрат\(\frac{b^{2}}{2}\), а потім коефіцієнт. В цьому випадку додаємо і віднімаємо\(\frac{4^{2}}{2} = 2^{2} = 4\).

  \(\begin{aligned} y &=x^{2}+4 x+9 \qquad\quad\:\:\:\color{Cerulean}{Add\:and\:subtract\:4.} \\ &=\underbrace{x^{2}+4 x\color{Cerulean}{+4}}_{\text { factor }}+9\color{Cerulean}{-4} \quad\color{Cerulean}{Factor.} \\ &=(x+2)(x+2)+5 \\ &=(x+2)^{2}+5 \end{aligned}\)

  Додавання та віднімання одного і того ж значення всередині виразу не змінює його. Робити це еквівалентно додаванню 0. Як тільки рівняння буде в такому вигляді, ми можемо легко визначити вершину.

  \(\begin{array}{c}{y=a(x-h)^{2}\:+\:\:k} \\ \color{Cerulean}{\qquad\quad\quad\:\:\downarrow\qquad\downarrow} \\ {y=(x-(-2))^{2}+5}\end{array}\)

  Тут h =-2 і k =5.

  Відповідь:

  Вершина - (-2, 5).

  Якщо є провідний коефіцієнт, відмінний від 1, то ми повинні спочатку перерахувати провідний коефіцієнт з перших двох членів триноміала.

  Приклад\(\PageIndex{13}\)

  Перепишіть за\(y=a(x−h)^{2}+k\) формою і визначте вершину:\(y=2x^{2}−4x+8\).

  Рішення:

  Оскільки a = 2, множник цього з перших двох членів, щоб завершити квадрат. Залиште місце всередині дужок, щоб додати постійний термін.

  Тепер скористайтеся −2, щоб визначити значення, яке завершує квадрат. В даному випадку,\(\frac{(-2)^{2}}{2}=\((-1)^{2}=1\). Додайте і відніміть 1 і множник наступним чином:

  У такому вигляді ми легко можемо визначити вершину.

  \(\begin{array}{l}{y=a(x-h)^{2}+k} \\ \color{Cerulean}{\qquad\qquad\:\downarrow\quad\:\:\:\downarrow}\\ {y=2(x-1)^{2} \:+6}\end{array}\)

  Тут h =1 і k =6.

  Відповідь:

  Вершина - це (1, 6).

  Вправа\(\PageIndex{3}\)

  Перепишіть за\(y=a(x-h)^{2}+k\) формою і визначте вершину:

  \(y=-2x^{2}-12x+3\).

  Відповідь

  \(y=-2(x+3)^{2}+21\); вершина:\((-3, 21)\)

  Ключові виноси

  • Графік будь-якого квадратного рівняння\(y=ax^{2}+bx+c\), де a, b і c - дійсні числа, а a0, називається параболою.
  • При побудові графіків параболи знайдіть вершину і y -перехоплення. Якщо x -перехоплення існують, знайдіть їх також. Також обов'язково знайдіть впорядковані парні рішення по обидва боки від лінії симетрії,\(x=\frac{-b^{2}}{a}\).
  • Використовуйте провідний коефіцієнт, а, щоб визначити, чи відкривається парабола вгору або вниз. Якщо a позитивний, то він відкривається вгору. Якщо a негативний, то він відкривається вниз.
  • Вершина будь-якої параболи має значення x, рівне\(x=\frac{-b^{2}}{a}\). Після знаходження x -значення вершини підставляємо його в вихідне рівняння, щоб знайти відповідне y -значення. Це y -значення є максимумом, якщо парабола відкривається вниз, і це мінімум, якщо парабола відкривається вгору.
  • Домен параболи, що відкривається вгору або вниз, складається з усіх дійсних чисел. Діапазон обмежений y -значенням вершини.
  • Альтернативним підходом до знаходження вершини є переписування квадратного рівняння у вигляді\(y=a(x−h)^{2}+k\). Коли в такому вигляді вершина дорівнює (h, k) і може бути прочитана безпосередньо з рівняння. Щоб отримати цю форму, візьміть\(y=ax^{2}+bx+c\) і заповніть квадрат.

  Вправа\(\PageIndex{4}\) the graph of quadratic equations

  Парабола відкривається вгору або вниз? Поясніть.

  1. \(y=x^{2}−9x+20\)
  2. \(y=x^{2}−12x+32\)
  3. \(y=−2x^{2}+5x+12\)
  4. \(y=−6x^{2}+13x−6\)
  5. \(y=64−x^{2}\)
  6. \(y=−3x+9x^{2}\)
  Відповідь

  1. Вгору

  3. Внизу

  5. Внизу

  Вправа\(\PageIndex{5}\) the graph of quadratic equations

  Визначте x - і y -перехоплення.

  1. \(y=x^{2}+4x−12\)
  2. \(y=x^{2}−13x+12\)
  3. \(y=2x^{2}+5x−3\)
  4. \(y=3x^{2}−4x−4\)
  5. \(y=−5x^{2}−3x+2\)
  6. \(y=−6x^{2}+11x−4\)
  7. \(y=4x^{2}−25\)
  8. \(y=9x^{2}−49\)
  9. \(y=x^{2}−x+1\)
  10. \(y=5x^{2}+15x\)
  Відповідь

  1. x -перехоплює:\((−6, 0), (2, 0)\); y -перехоплення:\((0, −12)\)

  3. x -перехоплює:\((−3, 0), (\frac{1}{2}, 0)\); y -перехоплення:\((0, −3)\)

  5. x -перехоплює:\((−1, 0), (\frac{2}{5}, 0)\); y -перехоплення:\((0, 2)\)

  7. x -перехоплює:\((−\frac{5}{2}, 0), (\frac{5}{2}, 0)\); y -перехоплення:\((0, −25)\)

  9. x -перехоплює: немає; y -перехоплення:\((0, 1)\)

  Вправа\(\PageIndex{6}\) the graph of quadratic equations

  Знайдіть вершину і лінію симетрії.

  1. \(y=−x^{2}+10x−34\)
  2. \(y=−x^{2}−6x+1\)
  3. \(y=−4x^{2}+12x−7\)
  4. \(y=−9x^{2}+6x+2\)
  5. \(y=4x^{2}−1\)
  6. \(y=x^{2}−16\)
  Відповідь

  1. Вершина:\((5, −9)\); лінія симетрії:\(x=5\)

  3. Вершина:\((\frac{3}{2}, 2)\); лінія симетрії:\(x= \frac{3}{2}\)

  5. Вершина:\((0, −1)\); лінія симетрії:\(x=0\)

  Вправа\(\PageIndex{7}\) the graph of quadratic equations

  Графік. Знайдіть вершину і y -перехоплення. Крім того, знайдіть x -перехоплення, якщо вони існують.

  1. \(y=x^{2}−2x−8\)
  2. \(y=x^{2}−4x−5\)
  3. \(y=−x^{2}+4x+12\)
  4. \(y=−x^{2}−2x+15\)
  5. \(y=x^{2}−10x\)
  6. \(y=x^{2}+8x\)
  7. \(y=x^{2}−9\)
  8. \(y=x^{2}−25\)
  9. \(y=1−x^{2}\)
  10. \(y=4−x^{2}\)
  11. \(y=x^{2}−2x+1\)
  12. \(y=x^{2}+4x+4\)
  13. \(y=−4x^{2}+12x−9\)
  14. \(y=−4x^{2}−4x+3\)
  15. \(y=x^{2}−2\)
  16. \(y=x^{2}−3\)
  17. \(y=−4x^{2}+4x−3\)
  18. \(y=4x^{2}+4x+3\)
  19. \(y=x^{2}−2x−2\)
  20. \(y=x^{2}−6x+6\)
  21. \(y=−2x^{2}+6x−3\)
  22. \(y=−4x^{2}+4x+1\)
  23. \(y=x^{2}+3x+4\)
  24. \(y=−x^{2}+3x−4\)
  25. \(y=−2x^{2}+3\)
  26. \(y=−2x^{2}−1\)
  27. \(y=2x^{2}+4x−3\)
  28. \(y=3x^{2}+2x−2\)
  Відповідь

  1.

  Скріншот (253) .png
  Малюнок\(\PageIndex{18}\)

  3.

  Скріншот (254) .png
  Малюнок\(\PageIndex{19}\)

  5.

  Скріншот (256) .png
  Малюнок\(\PageIndex{20}\)

  7.

  Скріншот (257) .png
  Малюнок\(\PageIndex{21}\)

  9.

  Скріншот (258) .png
  Малюнок\(\PageIndex{22}\)

  11.

  Скріншот (259) .png
  Малюнок\(\PageIndex{23}\)

  13.

  Знімок екрана (260) .png
  Малюнок\(\PageIndex{24}\)

  15.

  Скріншот (261) .png
  Малюнок\(\PageIndex{25}\)

  17.

  Скріншот (262) .png
  Малюнок\(\PageIndex{26}\)

  19.

  Скріншот (263) .png
  Малюнок\(\PageIndex{27}\)

  21.

  Скріншот (264) .png
  Малюнок\(\PageIndex{28}\)

  23.

  Скріншот (265) .png
  Малюнок\(\PageIndex{29}\)

  25.

  Скріншот (266) .png
  Малюнок\(\PageIndex{30}\)

  27.

  Скріншот (267) .png
  Малюнок\(\PageIndex{31}\)

  Вправа\(\PageIndex{8}\) maximum or minimum

  Визначте максимальне або мінімальне y -значення.

  1. \(y=−x^{2}−6x+1\)
  2. \(y=−x^{2}−4x+8\)
  3. \(y=25x^{2}−10x+5\)
  4. \(y=16x^{2}−24x+7\)
  5. \ (y=−x^ {2}
  6. \(y=1−9x^{2}\)
  7. \(y=20x−10x^{2}\)
  8. \(y=12x+4x^{2}\)
  9. \(y=3x^{2}−4x−2\)
  10. \(y=6x^{2}−8x+5\)
  Відповідь

  1. Максимум:\(y = 10\)

  3. Мінімум:\(y = 4\)

  5. Максимум:\(y = 0\)

  7. Максимум:\(y = 10\)

  9. Мінімум:\(y = −\frac{10}{3}\)

  Вправа\(\PageIndex{9}\) maximum or minimum

  З огляду на наступні квадратичні функції, визначають область і діапазон.

  1. \(f(x)=3x^{2}+30x+50\)
  2. \(f(x)=5x^{2}−10x+1\)
  3. \(g(x)=−2x^{2}+4x+1\)
  4. \(g(x)=−7x^{2}−14x−9\)
  5. Висота в ногах, досягнута бейсболом, кинутим вгору зі швидкістю 48 футів/секунду від землі, задається функцією\(h(t)=−16t^{2}+48t\), де t представляє час у секундах. Що таке бейсбол 's максимальна висота і скільки часу буде потрібно, щоб досягти цієї висоти?
  6. Висота снаряда, запущеного прямо з кургану, задається функцією\(h(t)=−16t^{2}+96t+4\), де t представляє секунди після запуску. Яка максимальна висота?
  7. Прибуток у доларах, одержуваний виробництвом та продажем x нестандартних ламп, надається функцією\(P(x)=−10x^{2}+800x−12,000\). Яка максимальна прибуток?
  8. Дохід у доларах, отриманий від продажу певного товару, моделюється за формулою\(R(x)=100x−0.0025x^{2}\), де x представляє кількість проданих одиниць. Яку кількість одиниць потрібно продати, щоб максимізувати дохід?
  9. Середня кількість звернень до веб-сайту радіостанції моделюється за формулою\(f(x)=450t^{2}−3,600t+8,000\), де t представляє кількість годин з 8:00 ранку, в яку годину дня кількість звернень до веб-сайту мінімально?
  10. Значення в доларах нового автомобіля моделюється за формулою\(V(t)=125t^{2}−3,000t+22,000\), де t представляє кількість років з моменту його придбання. Визначте мінімальне значення автомобіля.
  11. Щоденні виробничі витрати в доларах текстильної компанії, що виробляє спеціальну уніформу, моделюються за формулою\(C(x)=0.02x^{2}−20x+10,000\), де х представляє кількість виробленої уніформи.
   1. Скільки уніформи слід виготовити, щоб мінімізувати щоденні витрати на виробництво?
   2. Яка мінімальна добова собівартість виробництва?
  12. Площа певного прямокутного пера задається формулою\(A=14w−w^{2}\), де w представляє ширину в футах. Визначте ширину, яка виробляє максимальну площу.
  Відповідь

  1. Домен: R; діапазон:\([−25,∞)\)

  3. Домен: R; діапазон:\((−∞,3]\)

  5. Максимальна висота 36 футів настає через 1,5 секунди.

  7. 4000 доларів

  9. 12:00

  11. a. 500 уніформа; б. $5,000

  Вправа\(\PageIndex{10}\) vertex by completing the square

  Визначаємо вершину.

  1. \(y=−(x−5)^{2}+3\)
  2. \(y=−2(x−1)^{2}+7\)
  3. \(y=5(x+1)^{2}+6\)
  4. \(y=3(x+4)^{2}+10\)
  5. \(y=−5(x+8)^{2}−1\)
  6. \(y=(x+2)^{2}−5\)
  Відповідь

  1. \((5, 3)\)

  3. \((-1, 6)\)

  5. \((-8, -1)\)

  Вправа\(\PageIndex{11}\) vertex by completing the square

  Перепишіть за\(y=a(x−h)^{2}+k\) формою і визначте вершину.

  1. \(y=x^{2}−14x+24\)
  2. \(y=x^{2}−12x+40\)
  3. \(y=x^{2}+4x−12\)
  4. \(y=x^{2}+6x−1\)
  5. \(y=2x^{2}−12x−3\)
  6. \(y=3x^{2}−6x+5\)
  7. \(y=−x^{2}+16x+17\)
  8. \(y=−x^{2}+10x\)
  Відповідь

  1. \(y=(x−7)^{2}−25\); вершина:\((7, −25)\)

  3. \(y=(x+2)^{2}−16\); вершина:\((−2, −16)\)

  5. \(y=2(x−3)^{2}−21\); вершина:\((3, −21)\)

  7. \(y=−(x−8)^{2}+81\); вершина:\((8, 81)\)

  Вправа\(\PageIndex{12}\) vertex by completing the square

  Графік.

  1. \(y=x^{2}−1\)
  2. \(y=x^{2}+1\)
  3. \(y=(x−1)^{2}\)
  4. \(y=(x+1)^{2}\)
  5. \(y=(x−4)^{2}−9\)
  6. \(y=(x−1)^{2}−4\)
  7. \(y=−2(x+1)^{2}+8\)
  8. \(y=−3(x+2)^{2}+12\)
  9. \(y=−5(x−1)^{2}\)
  10. \(y=−(x+2)^{2}\)
  11. \(y=−4(x−1)^{2}−2\)
  12. \(y=9(x+1)^{2}+2\)
  13. \(y=(x+5)^{2}−15\)
  14. \(y=2(x−5)^{2}−3\)
  15. \(y=−2(x−4)^{2}+22\)
  16. \(y=2(x+3)^{2}−13\)
  Відповідь

  1.

  Скріншот (268) .png
  Малюнок\(\PageIndex{32}\)

  3.

  Скріншот (269) .png
  Малюнок\(\PageIndex{33}\)

  5.

  Знімок екрана (270) .png
  Малюнок\(\PageIndex{34}\)

  7.

  Скріншот (271) .png
  Малюнок\(\PageIndex{35}\)

  9.

  Скріншот (272) .png
  Малюнок\(\PageIndex{36}\)

  11.

  Скріншот (273) .png
  Малюнок\(\PageIndex{37}\)

  13.

  Скріншот (274) .png
  Малюнок\(\PageIndex{38}\)

  15.

  Скріншот (275) .png
  Малюнок\(\PageIndex{39}\)

  Вправа\(\PageIndex{13}\) discussion board

  1. Запишіть свій план складання параболи на іспиті. Що ви будете шукати і як ви представите свою відповідь? Поділіться своїм планом на дошці обговорень.
  2. Чому будь-яка парабола, яка відкривається вгору або вниз, є функцією? Поясніть однокласнику, як визначити домен і діапазон.
  Відповідь

  1. Відповіді можуть відрізнятися