Skip to main content
LibreTexts - Ukrayinska

19.E: Населення та екологія громад (вправи)

 • Page ID
  423
 • \( \newcommand{\vecs}[1]{\overset { \scriptstyle \rightharpoonup} {\mathbf{#1}} } \) \( \newcommand{\vecd}[1]{\overset{-\!-\!\rightharpoonup}{\vphantom{a}\smash {#1}}} \)\(\newcommand{\id}{\mathrm{id}}\) \( \newcommand{\Span}{\mathrm{span}}\) \( \newcommand{\kernel}{\mathrm{null}\,}\) \( \newcommand{\range}{\mathrm{range}\,}\) \( \newcommand{\RealPart}{\mathrm{Re}}\) \( \newcommand{\ImaginaryPart}{\mathrm{Im}}\) \( \newcommand{\Argument}{\mathrm{Arg}}\) \( \newcommand{\norm}[1]{\| #1 \|}\) \( \newcommand{\inner}[2]{\langle #1, #2 \rangle}\) \( \newcommand{\Span}{\mathrm{span}}\) \(\newcommand{\id}{\mathrm{id}}\) \( \newcommand{\Span}{\mathrm{span}}\) \( \newcommand{\kernel}{\mathrm{null}\,}\) \( \newcommand{\range}{\mathrm{range}\,}\) \( \newcommand{\RealPart}{\mathrm{Re}}\) \( \newcommand{\ImaginaryPart}{\mathrm{Im}}\) \( \newcommand{\Argument}{\mathrm{Arg}}\) \( \newcommand{\norm}[1]{\| #1 \|}\) \( \newcommand{\inner}[2]{\langle #1, #2 \rangle}\) \( \newcommand{\Span}{\mathrm{span}}\)

  19.1: Демографія та динаміка населення

  Множинний вибір

  Який із наведених способів надасть інформацію екологу як про чисельність, так і про щільність населення?

  А. позначити і відбити
  Б. позначити і відпустити
  C. quadrat
  D. життя таблиці

  Відповідь

  C

  Що з перерахованого найкраще показує тривалість життя людини в межах популяції?

  А. квадрат
  Б. позначити і відбити
  C. крива виживання
  D. Таблиця життя

  Відповідь

  D

  Людські популяції мають який тип кривої виживання?

  А. тип I
  Б. тип II
  С. тип III
  D. тип IV

  Відповідь

  А

  Вільна відповідь

  Опишіть, як дослідник визначив би розмір популяції пінгвінів в Антарктиді за допомогою методу маркування та вивільнення.

  Відповідь

  Дослідник позначив би певну кількість пінгвінів тегом, випустив їх назад у популяцію та пізніше відбив пінгвінів, щоб побачити, який відсоток був позначений. Цей відсоток дозволив би оцінити розмір популяції пінгвінів.

  19.2: Зростання населення та регулювання

  Множинний вибір

  Види з обмеженими ресурсами зазвичай демонструють криву зростання (n) ________.

  А. логістичний
  Б. логічний
  С. експериментальний
  D. експоненціальний

  Відповідь

  А

  Максимальна швидкість росту, характерна для виду, називається його ________.

  А. межа
  Б. несуча здатність
  С. біотичний потенціал
  D. експоненціальна картина росту

  Відповідь

  C

  Чисельність популяції виду, здатного підтримуватися навколишнім середовищем, називається його ________.

  А. межа
  Б. несуча здатність
  С. біотичний потенціал
  Д. логістична структура зростання

  Відповідь

  Б

  Види, які мають багато потомства за один раз, зазвичай:

  A. r-вибране
  B. K-вибране
  C. обидва r-і K-вибрані
  D.

  Відповідь

  А

  Лісова пожежа - приклад регулювання ________.

  A. залежить від щільності
  B. Щільність незалежна
  C. r-вибрана
  D. K-вибрана

  Відповідь

  Б

  Вільна відповідь

  Охарактеризуйте зростання на різних ділянках S-подібної кривої логістичного зростання.

  Відповідь

  У першій частині кривої, коли мало особин виду присутній і ресурси рясні, зростання експоненціальний, схожий на J-подібну криву. Пізніше зростання сповільнюється через те, що види витрачають ресурси. Нарешті, рівень населення відключається на несучій здатності навколишнього середовища, і це відносно стабільно з часом.

  Наведіть приклад того, як можуть взаємодіяти фактори, що залежать від щільності та щільності.

  Відповідь

  Якби стихійне лихо, таке як пожежа, сталося взимку, коли населення низьке, це матиме більший вплив на загальне населення та його відновлення, ніж якби та сама катастрофа сталася влітку, коли рівень населення високий.

  19.3: Людське населення

  Множинний вибір

  Країною з нульовим приростом населення, швидше за все, буде ________.

  А. в Африці
  Б. в Азії

  С. економічно розвинений Д.

  Відповідь

  C

  Який тип країни має найбільшу частку молодих особин?

  А. економічно розвинені
  Б. економічно слаборозвинені
  С. країни з нульовим приростом населення
  Д.

  Відповідь

  Б

  Що з наступного не є способом, щоб люди збільшили пропускну здатність навколишнього середовища?

  А. сільське господарство
  Б. використання великої кількості природних ресурсів
  С. одомашнення тварин
  Д. використання мови

  Відповідь

  Б

  Вільна відповідь

  Охарактеризуйте вікові структури в країнах, що швидко розвиваються, повільно зростаючих країнах і країнах з нульовим приростом населення.

  Відповідь

  Швидкозростаючі країни мають великий прошарок населення в репродуктивному віці або молодше. Більш повільне зростання населення має менший відсоток цих особин, а країни з нульовим приростом населення мають ще нижчий відсоток. З іншого боку, висока частка людей похилого віку спостерігається в основному в країнах з нульовим зростанням, а низька частка найбільш поширена в країнах, що швидко розвиваються.

  19.4: Екологія громади

  Множинний вибір

  Перші види, що живуть на новій землі, наприклад, що утворилися з вулканічної лави, називають________.

  А. клімакс спільноти
  Б. ключовий вид
  С. фонд виду
  D. піонерські види

  Відповідь

  D

  Симбіотичний зв'язок, де обидва співіснуючі види отримують вигоду від взаємодії, називається ________.

  А. комменсалізм
  Б. паразитизм
  С. мутуалізм
  Д. комунізм

  Відповідь

  C

  Коли інвазивний вид змінює структуру громади, до якої він вводиться, яким може бути наслідок?

  А. вимирання економічно важливих видів
  Б. зменшило хижацтво на деякі місцеві види
  С. підвищена хижацтво на деякі місцеві види
  D.

  Відповідь

  D

  Вільна відповідь

  Опишіть принцип конкурентного виключення та його вплив на конкуруючі види.

  Відповідь

  Принципи конкурентного виключення стверджують, що жоден два види, що конкурують за однакові ресурси одночасно та на місці, не можуть співіснувати з часом. Таким чином, один з конкуруючих видів з часом буде домінувати. З іншого боку, якщо види розвиваються так, що вони використовують ресурси з різних частин середовища проживання або в різний час доби, два види можуть існувати разом нескінченно довго.

  Опишіть потенційні ефекти, коли ключовий вид видаляється зі спільноти.

  Відповідь

  Видалення основних видів матиме різкий вплив на велику кількість особин в інших популяціях, збільшуючи деякі та зменшуючи інші. Це впливає на взаємодію між популяціями, такими як конкуренція та відносини хижак-жертва. Крім того, громада може показати втрату різноманітності.