Skip to main content
LibreTexts - Ukrayinska

20.8: Розрахунки вільної енергії та\(K_\text{eq}\)

 • Page ID
  19669
 • \( \newcommand{\vecs}[1]{\overset { \scriptstyle \rightharpoonup} {\mathbf{#1}} } \) \( \newcommand{\vecd}[1]{\overset{-\!-\!\rightharpoonup}{\vphantom{a}\smash {#1}}} \)\(\newcommand{\id}{\mathrm{id}}\) \( \newcommand{\Span}{\mathrm{span}}\) \( \newcommand{\kernel}{\mathrm{null}\,}\) \( \newcommand{\range}{\mathrm{range}\,}\) \( \newcommand{\RealPart}{\mathrm{Re}}\) \( \newcommand{\ImaginaryPart}{\mathrm{Im}}\) \( \newcommand{\Argument}{\mathrm{Arg}}\) \( \newcommand{\norm}[1]{\| #1 \|}\) \( \newcommand{\inner}[2]{\langle #1, #2 \rangle}\) \( \newcommand{\Span}{\mathrm{span}}\) \(\newcommand{\id}{\mathrm{id}}\) \( \newcommand{\Span}{\mathrm{span}}\) \( \newcommand{\kernel}{\mathrm{null}\,}\) \( \newcommand{\range}{\mathrm{range}\,}\) \( \newcommand{\RealPart}{\mathrm{Re}}\) \( \newcommand{\ImaginaryPart}{\mathrm{Im}}\) \( \newcommand{\Argument}{\mathrm{Arg}}\) \( \newcommand{\norm}[1]{\| #1 \|}\) \( \newcommand{\inner}[2]{\langle #1, #2 \rangle}\) \( \newcommand{\Span}{\mathrm{span}}\)

  Освіта сталактитів (спрямованих вниз) і сталагмітів (спрямованих вгору) - складний процес. Розчини мінералів капають вниз і поглинають вуглекислий газ, коли вода протікає через печеру. Карбонат кальцію розчиняється в цій рідині і повторно відкладається на породі, коли вуглекислий газ розсіюється в навколишнє середовище.

  Постійна рівноваги і\(\Delta G\)

  При рівновазі\(\Delta G\) для оборотної реакції дорівнює нулю. \(K_\text{eq}\)співвідноситься концентрації всіх речовин в реакції при рівновазі. За допомогою більш досконалої обробки термодинаміки ми можемо написати наступне рівняння:

  \[\Delta G^\text{o} = -RT \: \text{ln} \: K_\text{eq}\nonumber \]

  Змінна\(R\) - ідеальна газова константа\(\left( 8.314 \: \text{J/K} \cdot \text{mol} \right)\),\(T\) є температурою Кельвіна і\(\text{ln} \: K_\text{eq}\) є природним логарифмом постійної рівноваги.

  Коли\(K_\text{eq}\) великий, продукти реакції сприятливі і негативний знак у рівнянні означає, що\(\Delta G^\text{o}\) негативний. Коли\(K_\text{eq}\) невеликий, реагенти реакції віддають перевагу. Натуральний логарифм числа менше одиниці негативний, і тому знак позитивний.\(\Delta G^\text{o}\) Наведена нижче таблиця узагальнює співвідношення\(\Delta G^\text{o}\) до\(K_\text{eq}\):

  Взаємозв'язок\(\Delta G^\text{o}\) і\(K_\text{eq}\)
  Таблиця\(\PageIndex{1}\): Взаємозв'язок\(\Delta G^\text{o}\) і\(K_\text{eq}\)
  \ (\ pageIndex {1}\): Відносини\(\Delta G^\text{o}\) і\(K_\text{eq}\) "style="вертикально-вирівнювання:middle;" > \(K_\text{eq}\) \(\text{ln} \: K_\text{eq}\) \(\Delta G^\text{o}\) Опис
  \ (\ pageIndex {1}\): Відносини\(\Delta G^\text{o}\) і\(K_\text{eq}\) "style="вертикально-вирівнювання:middle;" >>1 позитивний негативний Продукти віддають перевагу при рівновазі.
  \ (\ pageIndex {1}\): Відносини\(\Delta G^\text{o}\) і\(K_\text{eq}\) "style="вертикально-вирівнювання:middle;" >1 0 0 Реагенти та продукти однаково віддають перевагу.
  \ (\ pageIndex {1}\): Відносини\(\Delta G^\text{o}\) і\(K_\text{eq}\) "style="вертикально-вирівнювання:middle;" ><1 негативний позитивний Реагенти віддають перевагу при рівновазі.

  Знання або стандартної зміни вільної енергії, або постійної рівноваги для реакції дозволяє обчислювати іншу. Наступні два приклади проблем ілюструють кожен випадок.

  Приклад\(\PageIndex{1}\)

  Освіта окису азоту з газів азоту та кисню - це реакція, яка сильно сприяє реагентам при\(25^\text{o} \text{C}\).

  \[\ce{N_2} \left( g \right) + \ce{O_2} \left( g \right) \rightleftharpoons 2 \ce{NO} \left( g \right)\nonumber \]

  Фактичні концентрації кожного газу було б важко виміряти, і тому\(K_\text{eq}\) для реакції легше можна обчислити з того\(\Delta G^\text{o}\), що дорівнює\(173.4 \: \text{kJ/mol}\). Знайдіть\(K_\text{eq}\).

  Рішення:
  Крок 1: Перерахуйте відомі величини та плануйте проблему.
  Відомий
  • \(\Delta G^\text{o} = +173.4 \: \text{kJ/mol}\)
  • \(R = 8.314 \: \text{J/K} \cdot \text{mol}\)
  • \(T = 25^\text{o} \text{C} = 298 \: \text{K}\)
  Невідомий

  Для того, щоб одиниці були узгоджені, значення потрібно\(\Delta G^\text{o}\) буде перетворити в\(\text{J/mol}\)\(\left( 173,400 \: \text{J/mol} \right)\). Для\(K_\text{eq}\) розв'язання for, буде використано обернене натуральним логарифмом.\(e^x\)

  Крок 2: Вирішіть.

  \[\begin{align*} \Delta G^\text{o} &= -RT \: \text{ln} \: K_\text{eq} \\ \text{ln} \: K_\text{eq} &= \frac{-\Delta G^\text{o}}{RT} \\ K_\text{eq} &= e^{\frac{-\Delta G^\text{o}}{RT}} = e^{\frac{-173,400 \: \text{J/mol}}{8.314 \: \text{J/K} \cdot \text{mol} \left( 298 \: \text{K} \right)}} = 4.0 \times 10^{-31} \end{align*}\nonumber \]

  Крок 3: Подумайте про свій результат.

  Велика позитивна зміна вільної енергії призводить до того\(K_\text{eq}\), що є надзвичайно малим. Обидва призводять до висновку, що реагенти мають високу прихильність і дуже мало молекул продукту присутні в рівновазі.

  Приклад\(\PageIndex{2}\)

  \(\left( K_\text{sp} \right)\)Константа продукту розчинності йодиду свинцю (II) становить\(1.4 \times 10^{-8}\) при\(25^\text{o} \text{C}\). Розрахуйте\(\Delta G^\text{o}\) для дисоціації йодиду свинцю (II) у воді.

  \[\ce{PbI_2} \left( s \right) \rightleftharpoons \ce{Pb^{2+}} \left( aq \right) + 2 \ce{I^-} \left( aq \right)\nonumber \]

  Рішення:
  Крок 1: Перерахуйте відомі значення та плануйте проблему.
  Відомий
  • \(K_\text{eq} = K_\text{sp} = 1.4 \times 10^{-8}\)
  • \(R = 8.314 \: \text{J/K} \cdot \text{mol}\)
  • \(T = 25^\text{o} \text{C} = 298 \: \text{K}\)
  Невідомий

  Рівняння, що відноситься\(\Delta G^\text{o}\) до,\(K_\text{eq}\) може бути вирішено безпосередньо.

  Крок 2: Вирішіть.

  \[\begin{align*} \Delta G^\text{o} &= -RT \: \text{ln} \: K_\text{eq} \\ &= -8.314 \: \text{J/K} \cdot \text{mol} \left( 298 \: \text{K} \right) \: \text{ln} \left( 1.4 \times 10^{-8} \right) \\ &= 45,000 \: \text{J/mol} \\ &= 45 \: \text{kJ/mol} \end{align*}\nonumber \]

  Крок 3: Подумайте про свій результат.

  Великий позитивний\(\Delta G^\text{o}\) вказує на те, що твердий йодид свинцю (II) майже нерозчинний, і тому дуже мало твердої речовини дисоціюється при рівновазі.

  Резюме

  • Описано взаємозв'язок\(K_\text{eq}\) між\(\Delta G\) і.
  • Наведено розрахунки з урахуванням цих двох параметрів.