Skip to main content
LibreTexts - Ukrayinska

11: Додаток А - Теорія лінійних хвиль

 • Page ID
  1697
 • \( \newcommand{\vecs}[1]{\overset { \scriptstyle \rightharpoonup} {\mathbf{#1}} } \) \( \newcommand{\vecd}[1]{\overset{-\!-\!\rightharpoonup}{\vphantom{a}\smash {#1}}} \)\(\newcommand{\id}{\mathrm{id}}\) \( \newcommand{\Span}{\mathrm{span}}\) \( \newcommand{\kernel}{\mathrm{null}\,}\) \( \newcommand{\range}{\mathrm{range}\,}\) \( \newcommand{\RealPart}{\mathrm{Re}}\) \( \newcommand{\ImaginaryPart}{\mathrm{Im}}\) \( \newcommand{\Argument}{\mathrm{Arg}}\) \( \newcommand{\norm}[1]{\| #1 \|}\) \( \newcommand{\inner}[2]{\langle #1, #2 \rangle}\) \( \newcommand{\Span}{\mathrm{span}}\) \(\newcommand{\id}{\mathrm{id}}\) \( \newcommand{\Span}{\mathrm{span}}\) \( \newcommand{\kernel}{\mathrm{null}\,}\) \( \newcommand{\range}{\mathrm{range}\,}\) \( \newcommand{\RealPart}{\mathrm{Re}}\) \( \newcommand{\ImaginaryPart}{\mathrm{Im}}\) \( \newcommand{\Argument}{\mathrm{Arg}}\) \( \newcommand{\norm}[1]{\| #1 \|}\) \( \newcommand{\inner}[2]{\langle #1, #2 \rangle}\) \( \newcommand{\Span}{\mathrm{span}}\)

  У теорії для лінійних хвиль наведені рівняння для таких властивостей, як:

  швидкість частинок\((u, w)\) на будь-якій висоті в товщі води \(m/s\)
  прискорення частинок\((a_x, a_z)\) на будь-якій висоті в товщі води \(m^2/s\)
  зміщення частинок\((\xi , \zeta)\) на будь-якій висоті в товщі води \(m\)
  тиск (\(p\)) на будь-якій висоті в товщі води \(N/m^2\)
  швидкість хвилі (\(c\)) \(m/s\)
  швидкість групи хвиль\((c_g)\) \(m/s\)
  довжина хвилі\((L)\) \(m\)
  хвильовий профіль (\(\eta\)) \(m\)
  енергія хвилі на довжину хвилі на одиницю довжини гребеня\((E_t)\) \(J/m\)
  енергія на одиницю площі водної поверхні\((E)\) \(J/m^2\)
  потужність хвилі\((U)\) \(J/m \times s\)

  Загальні рівняння цих властивостей можна знайти в таблиці А.2 стовпця «Перехідна глибина води». Рівняння перехідної глибини води містять гіперболічні функції. Може бути корисним використання стандартних таблиць, що містять значення гіперболічних функцій. Ці таблиці можна знайти в Посібнику з прибережної інженерії. Витяг з цих таблиць наведено в табл. А.3.

  Таблиця A.1: Критерії глибоких і мілководних хвиль з похибкою порядку 1%

  2021-12-15 пнг

  2021-12-15 пнг
  Малюнок A.1: Спрощені гіперболічні функції.

  Для граничних випадків глибокого і мілководдя (див. Таблицю А.1) спрощення можна зробити в гіперболічних функціях (див. Також рис. A.1).

  Для відносної глибокої води (\(h > L/2\)так\(kh > \pi\) де\(k = 2\pi /L\) знаходиться хвильове число):

  \[\sinh kh = \dfrac{1}{2} (e^{kh} - e^{-kh}) = \dfrac{1}{2} e^{kh} \ \ \ \ \ \ \text{ for } kh \to \infty\]

  \[\cosh kh = \dfrac{1}{2} (e^{kh} + e^{-kh}) = \dfrac{1}{2} e^{kh} \ \ \ \ \ \ \text{ for } kh \to \infty\]

  \[\tanh kh = 1 \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \text{ for } kh \to \infty\]

  Для відносно мілководдя (\(h < L/20\)так\(kh < \pi /10\)):

  \[\sinh kh = kh \ \ \ \ \ \ \ \text{ for } kh \to 0\]

  \[\cosh kh = 1 \ \ \ \ \ \ \ \ \text{ for } kh \to 0\]

  \[\tanh kh = kh \ \ \ \ \ \ \ \text{ for } kh \to 0\]

  Таблиця А.2: Вирази для обчислень дрібних, перехідних і глибоководних хвиль відповідно до теорії лінійних хвиль. Зверніть увагу, що на відміну від визначень в главах 3 і 5,\(z = 0\) на дні (замість\(z = -h\)) і\(z = h\) на середньому рівні води (замість\(z = 0\)).

  2021-12-15 пнг

  З рівнянь у таблиці А.2 в цих конспектах часто використовуються наступні:

  \[\omega^2 = \left ( \dfrac{2\pi }{T} \right )^2 = gk \tanh kh \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \text{ dispersion relation } [1/s^2]\]

  \[k = \dfrac{2\pi}{L} \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \text{wavenumber} [1/m]\]

  \[n = \dfrac{c_g}{c} = 0.5 \left ( 1 + \dfrac{2kh}{\sinh 2kh} \right ) \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ [-]\]

  Таблиця A.3: Лінійні хвильові функції

  2021-12-15 пнг

  Дисперсійна залежність неявна з точки зору хвильовогочисла. Це означає, що для вирішення рівняння для перехідної глибини води необхідний ітераційний процес (для обчислення\(L\) з заданого\(h\) і\(T\)). Існують також явні вирази, які наближають рішення близько. Крім того, використання може бути зроблено з таблиці перегляду, як Таблиця A.3, яка дає\(h/L\) для даного\(h/L_0\) (з глибокою довжиною хвилі води\(L_0 = gT^2/2\pi\)).

  2021-12-15 пнг
  Малюнок А.2: Орбітальний рух під мілководної хвилею і глибокою водною хвилею. Зверніть увагу, що на відміну від визначень в главах 3 і 5,\(z = 0\) на дні (замість\(z = -h\)) і\(z = h\) на середньому рівні води (замість\(z = 0\)).

  Зсув частинок води показано на рис. А.2 для хвилі на мілководді і для хвилі в глибокій воді. У глибокій воді хвильовий рух не поширюється вниз до русла; на мілководді вода здійснює коливальний рух по всій глибині. Біля поверхні частинки води описують еліптичний шлях; біля дна частинки води здійснюють горизонтальний коливальний рух.

  2021-12-15 пнг
  Малюнок А.3: Локальні швидкості та прискорення рідини на певних фазах у хвильовому періоді.

  На малюнку А.3 показано співвідношення між напрямком швидкості і прискоренням частинок води на певних фазах в хвильовому періоді.