Skip to main content
LibreTexts - Ukrayinska

9.1: Вимоги нормативної моральної теорії

 • Page ID
  52285
 • \( \newcommand{\vecs}[1]{\overset { \scriptstyle \rightharpoonup} {\mathbf{#1}} } \) \( \newcommand{\vecd}[1]{\overset{-\!-\!\rightharpoonup}{\vphantom{a}\smash {#1}}} \)\(\newcommand{\id}{\mathrm{id}}\) \( \newcommand{\Span}{\mathrm{span}}\) \( \newcommand{\kernel}{\mathrm{null}\,}\) \( \newcommand{\range}{\mathrm{range}\,}\) \( \newcommand{\RealPart}{\mathrm{Re}}\) \( \newcommand{\ImaginaryPart}{\mathrm{Im}}\) \( \newcommand{\Argument}{\mathrm{Arg}}\) \( \newcommand{\norm}[1]{\| #1 \|}\) \( \newcommand{\inner}[2]{\langle #1, #2 \rangle}\) \( \newcommand{\Span}{\mathrm{span}}\) \(\newcommand{\id}{\mathrm{id}}\) \( \newcommand{\Span}{\mathrm{span}}\) \( \newcommand{\kernel}{\mathrm{null}\,}\) \( \newcommand{\range}{\mathrm{range}\,}\) \( \newcommand{\RealPart}{\mathrm{Re}}\) \( \newcommand{\ImaginaryPart}{\mathrm{Im}}\) \( \newcommand{\Argument}{\mathrm{Arg}}\) \( \newcommand{\norm}[1]{\| #1 \|}\) \( \newcommand{\inner}[2]{\langle #1, #2 \rangle}\) \( \newcommand{\Span}{\mathrm{span}}\)

  Цілі навчання

  До кінця цього розділу ви зможете:

  • Визначте значення і призначення нормативної моральної теорії.
  • Розрізняють три сфери етики.

  Цей розділ присвячений тому, як нормативні моральні теорії відносяться до інших галузей етики, розглядаються вимоги нормативних моральних теорій та вводить три основні типи моральних теорій.

  Три сфери етики

  Етика - це галузь філософії, яка досліджує мораль та займається «систематизацією, захистом та рекомендацією концепцій правильної та неправильної поведінки» (Fieser 1995). Він розділений на три основні сфери - метаетика, нормативна етика та прикладна етика - кожна з яких відрізняється різним рівнем дослідження та аналізу.

  Метаетика фокусується на моральних міркуваннях та «чи існує мораль» (Dittmer 1995). Це стосується питань, які є більш абстрактними, тими, які досліджують основи та припущення, пов'язані з нашими моральними переконаннями та практикою. Він намагається зрозуміти переконання і припущення, пов'язані з мораллю і моральним роздумом. Метаетика досліджує, наприклад, де зароджуються моральні цінності, що означає сказати щось правильно чи добре, чи є об'єктивні моральні факти, чи є мораль (культурно) відносною та психологічною основою моральних практик та цінностей.

  Нормативна етика фокусується на моральній поведінці, на тому, що ми повинні робити. Таким чином, він займається питаннями, що стосуються людського відомства, відповідальності та моральної оцінки. Нормативна етика намагається встановити критерії або принципи ідентифікації норм і стандартів для керівництва правильною поведінкою. Філософи пропонують систематизовані звіти про мораль, які забезпечують стандарти і норми правильної поведінки. Існує три основні підходи до нормативної моральної теорії: консеквенціалістичний, деонтологічний та етика чесноти. Кожен підхід відрізняється залежно від критерію (наслідків, обов'язку або характеру), використовуваного для визначення моральної поведінки.

  Прикладна етика фокусується на застосуванні моральних норм і принципів до спірних питань для визначення правоти конкретних дій. Такі питання, як аборт, евтаназія, використання людей у біомедичних дослідженнях та штучний інтелект - це лише деякі з суперечливих моральних питань, досліджених у прикладній етиці, яка висвітлюється в наступному розділі.

  Нормативна моральна теорія забезпечує основу для розуміння наших дій і визначення того, що правильно. Повністю розроблена моральна теорія часто стосується всіх трьох областей етики (метаетика, нормативна етика та прикладна етика), але її метою буде встановлення та захист норм поведінки, які вона рекомендує.

  Три когерентні рамки для розуміння моралі

  Моральна теорія повинна давати можливість ефективно керувати поведінкою, надаючи рамки для визначення того, що є морально правильним, і аргументів, що обґрунтовують його рекомендації. Такі рамки повинні базуватися на логічному фундаменті своїх принципів і давати послідовні рекомендації. Це повинно, коротше кажучи, мати сенс.

  У цьому розділі розглядаються три різні моральні рамки підходів до нормативної етики: консеквенціалістичний, деонтологічний, і чеснота. Послідовність дивиться на результат дії або наслідки, щоб визначити, чи є це морально правильно. Послідовці вважають, що дія є правильною, коли вона виробляє найбільше благо (наприклад, щастя або загальний добробут). Деонтологія фокусується на обов'язках або правилах для визначення правоти дії. Деонтологи стверджують, що дія є правильною, коли вона відповідає правильному правилу чи обов'язку (наприклад, брехати завжди неправильно). Етика чесноти фокусується на характері та розвитку правильних звичок або рис. Етики чесноти стверджують, що правильна дія випливає з правильного характеру. Ці три основні підходи розрізняють за критерієм (тобто наслідками, обов'язком або характером), використовуваним для визначення моральної поведінки.